Kortkommandon: Snabba upp PowerPoint-presentationer

När du snabbt vill skapa en PowerPoint-presentation och minimera den tid du spenderar med musen kan du lära dig att använda kortkommandon för att påskynda PowerPoint-presentationer och underlätta ditt jobb.

Dessa instruktioner gäller för PowerPoint-versionerna 2019, 2016, 2013, 2010 och PowerPoint för Microsoft 365.


Hur man använder kortkommandolistan

När instruktionerna visar tangentkombinationen ctrl+C, till exempel betyder det att hålla ner ctrl och tryck sedan på bokstaven C, håller båda samtidigt. Plustecknet (+) anger att du behöver båda dessa två tangenter. Du trycker inte på + -tangenten på tangentbordet.

Allmänna kortkommandon

Vissa tangentkombinationer är specifika för PowerPoint, till exempel F5 för att spela ett bildspel. Många andra genvägskombinationer, t.ex. ctrl+C och ctrl+Z, är gemensamma för ett antal program. När du väl känner till dessa vanliga kommer du att bli förvånad över hur ofta du kan använda dem.


Kortkommandon med CTRL-tangenten

Här är en alfabetisk lista över alla bokstavstangenter som kan användas med ctrl tangent som en kortkommando för vanliga uppgifter i PowerPoint samt några andra genvägar med hjälp av ctrl nyckel.

Monika Rams / Unsplash

 • ctrl+A: Väljer alla objekt på sidan eller den aktiva textrutan.
 • ctrl+B: Tillämpar fet formatering på den markerade texten.
 • ctrl+C: Kopierar markerad text eller objekt till Urklipp.
 • ctrl+D: Duplicerar det valda objektet.
 • ctrl+F: Öppnar dialogrutan Sök.
 • ctrl+G: Öppnar dialogrutan Rutnät och guider.
 • ctrl+H: Öppnar dialogrutan Byt ut.
 • ctrl+I: Tillämpar kursiv formatering på den markerade texten.
 • ctrl+M: Infogar en ny bild.
 • ctrl+N: Öppnar en ny tom presentation.
 • ctrl+O: Visar dialogrutan Öppna.
 • ctrl+P: Öppnar dialogrutan Skriv ut.
 • ctrl+S: Sparar presentationen.
 • ctrl+T: Öppnar dialogrutan Font.
 • ctrl+U: Understryker den markerade texten.
 • ctrl+V: Klistrar in text och objekt från Urklipp i presentationen.
 • ctrl+W: Avslutar presentationen.
 • ctrl+X: Tar bort texten eller objektet från presentationen och placerar den i Urklipp.
 • ctrl+Y: Upprepar det senast inmatade kommandot.
 • ctrl+Z: Ångrar den senaste ändringen.
 • ctrl+F6: Växlar från en öppen PowerPoint-presentation till en annan.
 • ctrl+Radera: Tar bort ordet till höger om markören.
 • ctrl+Backsteg: Tar bort ordet till vänster om markören.
 • ctrl+Hem: Flyttar markören till början av presentationen.
 • ctrl+Slutet: Flyttar markören till slutet av presentationen.
 • ctrl+arrow tangenter: Flytta från ord till ord eller från objekt till objekt på en bild.

Kortkommandon för snabb navigering

För att snabbt navigera runt i presentationen använder du dessa enkla tangentbordsgenvägar eller genvägskombinationer. Att använda musen kan sakta ner dig. Dessa snabbtangenter finns till vänster om siffertangenterna på tangentbordet.

 • Hem: Flyttar markören till början av den aktuella textraden.
 • Slutet: Flyttar markören till slutet av den aktuella textraden.
 • ctrl+Hem: Flyttar markören till början av presentationen.
 • ctrl+Slutet: Flyttar markören till slutet av presentationen.
 • Sida upp: Flyttar till föregående bild.
 • Page Down: Flyttar till nästa bild.

Kortkommandon med piltangenterna

Kortkommandon använder ofta piltangenterna på tangentbordet. Använda ctrl med de fyra piltangenterna gör det enkelt att flytta till början eller slutet av ett ord eller stycke. Dessa piltangenter finns till vänster om siffertangenterna på tangentbordet.

Elizabeth Fernandez / Getty Images

 • ctrl+vänster pil: Flyttar markören till början av föregående ord.
 • ctrl+höger pil: Flyttar markören till början av nästa ord.
 • ctrl+uppåtpil: Flyttar markören till början av föregående stycke.
 • ctrl+nedåtpil: Flyttar markören till början av nästa stycke.

Kortkommandon med Skift-tangent

 • shift+ange: Skapar en mjuk återgång för att tvinga en radbrytning inuti ett stycke. I en punktlista skapar detta en ny rad utan en punkt.
 • shift + en annan tangent: Väljer en bokstav, ett helt ord eller en textrad.
 • ctrl+shift+Hem or ctrl+shift+Slutet: Väljer text från markören till början eller slutet av dokumentet.
 • shift+F5: Startar ett bildspel som börjar med den aktuella bilden.
 • shift+vänster pil: Väljer föregående bokstav.
 • shift+höger pil: Väljer nästa bokstav.
 • shift+Hem: Väljer text från markören till början av den aktuella raden.
 • shift+Slutet: Väljer text från markören till slutet av den aktuella raden.
 • shift+ctrl+Hem: Väljer all text från markören till början av den aktiva textrutan.
 • shift+ctrl+Slutet: Markerar all text från markören till slutet av den aktiva textrutan.

Använda funktionstangenter som kortkommandon

Funktionstangenterna eller F-tangenterna, som de är mer allmänt kända, ligger ovanför sifferknapparna på det vanliga tangentbordet.

 • F1: Öppnar hjälpfönstret.
 • F5: Startar bildspelet vid första bilden och visar det i helskärmsläge.
 • shift+F5: Startar bildspelet på den aktuella bilden.
 • F7: Kör stavningskontroll.
 • F12: Öppnar dialogrutan Spara som.

Kortkommandon när du kör ett bildspel

Medan bildspelet körs kan du behöva pausa för att svara på frågor från publiken, och det är bra att infoga en enkel svart eller vit bild medan du pratar. Detta ger dig publikens fullständiga uppmärksamhet.

Här är en lista över flera användbara kortkommandon som du kan använda under ett bildspel. Som ett alternativ till tangentbordsgenvägar, bara högerklicka på skärmen visar en snabbmeny med alternativ.

Mellanslag eller klicka med musen: Gå till nästa bild eller nästa animation

Antal +ange: Går till bilden för det numret (till exempel 6+ange går till bild 6).

B (för svart): Pausar bildspelet och visar en svart skärm. Tryck B igen för att återuppta showen.

W (för vitt): Pausar showen och visar en vit skärm. Tryck W igen för att återuppta showen.

N: Flyttar till nästa bild eller nästa animation.

P: Flyttar till föregående bild eller animering.

S: Stoppar showen. Tryck S igen för att starta om showen.

esc: Avslutar bildspelet.

Fliken: Går till nästa hyperlänk i ett bildspel.

shift+Fliken: Går till föregående hyperlänk i ett bildspel.

Lämna en kommentar