Leta upp Mac- eller Windows-teckensnittsfiler på din hårddisk

Digitala teckensnittsfiler visas på många ställen på en dator, men det finns specifika standardmappar för installerade teckensnitt på både Windows- och Macintosh-datorer.

Du hittar tre typer av teckensnitt på Windows- och Mac-datorer: TrueType, OpenType och Postscript Type 1. Truetype- och OpenType-teckensnitt består av en enda fil vardera. Adobe Postscript typ 1-typsnitt kräver att två filer fungerar ordentligt — a .pfm (Printer Font Metrics) teckensnittsfil och a .pfb (Printer Font Binary) skrivarteckensnittsfil.

Postscript typ 1-teckensnitt används sällan idag. De var standarden i flera år tills introduktionen av TrueType och senare OpenType-teckensnitt.

Ofta är filnamn för typsnitt i bästa fall kryptiska; tillägget är vanligtvis den bästa indikatorn för vilken typ av typsnitt du har. För typ 1-teckensnitt finns de två filerna ofta i olika mappar.


Windows TrueType och OpenType-teckensnitt

Granger Wootz / Getty Images

Standardplatsen för installerade TrueType- och OpenType-teckensnitt under Windows 95 och senare är Windows / teckensnitt mapp, även om de faktiska filerna kan finnas var som helst.

Alla Windows TrueType-teckensnitt har en förlängning av .ttf eller .ttc. OpenType-teckensnitt har en förlängning av . Ttf or .otf.

I andra kataloger och mappar än Windows Font-mappen visas inte teckensnittsnamnet i informationsvyn, bara filnamnet. Men om du dubbelklickar på filnamnet kommer det att visa namnet på teckensnittet.

Windows typ 1-teckensnitt

Standardplatsen för typ 1-teckensnitt är psfonts eller psfonts / pfm kataloger, men som med TrueType-teckensnitt kan filerna vara placerade var som helst.

Använd Adobe Type Manager eller annat program för teckensnittshantering för att hitta båda de filer som behövs för ett typ 1-typsnitt (PostScript). När ATM är öppen markerar du ett teckensnittsnamn i teckensnittfönstret och väljer sedan Fil > Fastigheter. Ett popup-fönster visar hela sökvägen till två filer.

Varje typ av Windows typ 1 använder en .pfm och en .pfb fil. Ikonen för både .pfb- och .pfm-filerna är en hundörat sida med gemener "a" för Adobe.


Macintosh TrueType och OpenType-teckensnitt

Att hitta teckensnitt och filer på en Mac är något enklare än i Windows.

Standardplatsen för alla systemteckensnitt i System 7.1 och senare är Teckensnitt mapp inuti Systemet mapp. Gå till Mac OS X Systemet > Bibliotek > Teckensnitt. Typsnitt kan också hittas i en användares Bibliotek > Teckensnitt och i datorns Bibliotek > Teckensnitt.

Det finns bara en fil för varje TrueType- eller OpenType-teckensnitt. TrueType-filtillägget är .ttf eller .ttc. OpenType-filtillägget är .otf eller ttf.


Macintosh typ 1-typsnitt

Du hittar inte många Postscript typ 1-teckensnitt på Mac. Leta efter dem i användarens Bibliotek > Teckensnitt och i datorns Bibliotek > Teckensnitt. Om du flyttar typ 1-teckensnitt eller skickar dem till någon överför du både bitmapps (skärm) resväska och konturfiler (skrivare) för varje typ 1-typsnitt.

Ikonen för bitmappsteckensnitt visas som en hundörat sida med bokstaven "A." Varje bitmappsfilnamn för typ 1-teckensnitt inkluderar punktstorleken (till exempel tider 10). Under System 7.1 eller senare finns alla bitmappsfiler för ett teckensnitt i en resväska i mappen Typsnitt.

Konturfilen visas som bokstaven "A" framför horisontella linjer. De flesta typ 1-konturfiler namnges med de första fem tecknen i teckensnittsnamnet, följt av de tre första tecknen i varje stil (till exempel HelveBol för Helvetica Bold och TimesBolIta för Times Bold Italic). Ett konturfilnamn innehåller inte en punktstorlek.