Robotar, grundläggande samarbete och interaktion med mänskliga arbetstagare

#


Robotar kommer att förändra arbetslivet, men deras kommunikation med mänskliga arbetstagare kommer att vara grundläggande för att öka företagets effektivitet

Samarbete mellan människor och maskiner kommer att vara den stora utmaningen för industri 4.0. Cobotarna kommer att medla i "kollisionen" mellan människa och robot. Även kända som samarbetsrobotar. Istället för att ersätta ett företags mänskliga kapital är det maskiner som arbetar tillsammans med anställda för att öka effektiviteten.

Dessa är robotar som Sawyer, en automat som har börjat arbeta tillsammans med mänskliga anställda på TUTHILL PLASTICS GROUP, ett företag som specialiserar sig på formsprutning. Sawyer är en enarmad robot som utformats för att öka personalens säkerhet i en fabrik. Men det finns också tvåarmade cobotar som Baxter. En kollega till Sawyer, också tillverkad av Rethink Robotics. Båda har närhets- och kontaktsensorer och säkerhetskameror. Deras mest attraktiva egenskap är dock skärmen som simulerar det mänskliga ansiktet och dess uttryck. Ansiktet är till för att förbättra kommunikationen mellan människa och maskin.

Robotar och industri 4.0

Robotens ögon rör sig genom att simulera mänskliga ögon. När Baxter till exempel pekar på något följer den föremålet med blicken, även om den inte mekaniskt sett skulle behöva göra det. Det gör den också när den måste ta tag i eller flytta ett föremål. På så sätt är det lättare för människan att på en fungerande nivå relatera till en maskin som har ett liknande beteende som hennes egen. Forskarna vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) som samarbetade i projektet inkluderade också några funktioner som vi skulle kunna definiera som empatiska. Om vi till exempel ler mot Baxter kommer roboten att hälsa på oss. Men den gör mycket mer än så. Vid MIT har man utrustat en experimentell version av Baxter med ett EEG-system som genom att analysera den mänskliga arbetstagarens hårbotten kan förstå när arbetstagaren är på väg att göra ett allvarligt misstag. I princip kan den läsa tankar. För närvarande är denna funktion bara i testfasen och många experter har varit kritiska till den. Det anses vara för invasivt och skulle inte bidra till den goda relationen mellan de anställda och maskinen.


Kommunikation mellan människa och maskin

Det största problemet för närvarande är att hitta rätt kommunikationskanal mellan människa och maskin. Enligt MIT-forskare är ansiktsuttryck det bästa kommunikationssystemet för närvarande. Med andra ord använder roboten ögonbrynen, läpparna och ögonen för att kommunicera i stället för en ström av mekaniska ord. För att kunna kommunicera enbart med ansiktet måste utvecklarna skapa mycket smarta algoritmer.


Lämna en kommentar