Så här låser du upp din smartphone med Mi Band


För att snabbt låsa upp din Androdi-smartphone kan du också använda en annan bärbar enhet via Smart Lock-funktionen

De biometriska upplåsningsmekanismerna som numera finns tillgängliga på nästan alla smartphones har bidragit stort till säkerheten för våra enheter: det är mycket svårare att tvinga fram upplåsning med fingeravtryck eller ansikte om någon får tag på telefonen under några minuter eller om den blir stulen.

Men under de senaste månaderna har ett oväntat problem uppstått på grund av hälsovårdsåtgärder kopplade till nödsituationen med coronaviruset: hur låser man upp telefonen med fingeravtrycket om man bär latexhandskar? Eller hur man låser upp den med ansiktet om man har ansiktet täckt av en mask? Problem som man inte förutsåg när tekniken uppfanns, men som i dag är mycket irriterande eftersom vi ofta låser upp våra smarttelefoner varje dag. Det finns dock ett alternativ som involverar en bärbar enhet, till exempel Xiaomis Mi Band, och en Android-funktion som kallas Smart Lock.

Smart Lock, vad det är

Smart Lock är en metod för att på ett intelligent sätt låsa upp din smartphone med hjälp av en annan enhet. När Smart Lock är aktivt åsidosätts alla andra upplåsningsmetoder, inklusive biometrisk upplåsning, och telefonen är alltid upplåst om det finns en andra enhet som är ansluten via Bluetooth inom räckhåll. I det här fallet är den valda enheten ett smart band, som vi alltid har på handleden och nära den hand som vi använder smarttelefonen med. Om smarttelefonen förloras eller stjäls kommer den däremot inte att låsas upp eftersom det smarta bandet inte finns i närheten.


Så låser du upp din smartphone med Mi Band

Xiaomi Mi Band 4 är en bra enhet för Smart Lock: den är billig, mindre än 30 euro, bekväm och har en Bluetooth-anslutning.

För att konfigurera upplåsning av mobiltelefonen via Mi Band måste vi först aktivera Bluetooth-anslutningen på de båda enheterna och para ihop dem med hjälp av standardförfarandet. Sedan måste vi ta fram smarttelefonen och gå till Settings > Security > Smart Lock. Vi ombeds ange enhetens PIN-kod och kan sedan välja mellan tre alternativ: "Enhet med dig", "betrodda platser" och "betrodda enheter". Med det första alternativet förblir smarttelefonen olåst så länge den känner av vår rörelse, med det andra alternativet så länge den befinner sig inom 80 meter från en plats som vi valt (vanligtvis vår hemadress), med det tredje alternativet så länge den känner av en annan Bluetooth-enhet som vi valt. För att ställa in Smart Lock via Mi Band måste vi därför välja det här alternativet och den här enheten från listan. Självklart kommer Mi Band bara att finnas med i listan om vi redan har kopplat ihop det med smarttelefonen.


Lämna en kommentar