Hemsida : Filtillägg : .slk Fil

.slk Fil

Filtyp Symbolic Link File

Utvecklare Microsoft
Kategori Data filer
Format Text

.SLK alternativnummer

En SLK-fil är en fil som sparas i det symboliska länkformatet (SYLK) som skapats av Microsoft för att överföra data mellan kalkylarksprogram och andra databaser. Den innehåller textlinjer som avgränsas av halvkolon som anger cellraden, kolumnen, formateringen och innehållet. SLK-filer lagras i ett ANSI-textformat.

Mer information

Komplexa formler lagras med SYLK (Symbolic Link) -koder, till exempel "E", som anger ett uttryck i en cell.

OBS: SLK-filen kan också sparas som .SYLK filer men de är mindre vanliga än SLK-filer.

Program som öppnas SLK filer
Windows
LibreOffice
Microsoft Excel
Corel Quattro Pro
Linux
LibreOffice
Android
AndrOpen Office
Macintosh
LibreOffice
Planamesa NeoOffice
Microsoft Excel for Mac
iOS
Office 700

Om SLK filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil slk-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Symbolic Link File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.