Hemsida : Filtillägg : .spp Fil

.spp Fil

Filtyp 1Serif PhotoPlus Picture File

Utvecklare Serif
Kategori Raster bildfiler
Format N/A

Vad är SPP file?

Bild sparad i det inbyggda PhotoPlus bildformatet; kan innehålla lager, lagereffekter, transparens, redigerbar text och QuickShapes; kan också innehålla maskindata, vilket gör att delar av bilden kan snedvrida med hjälp av Mesh Warp-verktyget.

Mer information

SPP-filer liknar Photoshop ( .PSD ) dokument, men skapas med Serif PhotoPlus.

Program som öppnas SPP filer
Windows
Serif PhotoPlus

Filtyp 2Substance Painter Project

Utvecklare Allegorithmic
Kategori Inställningsfiler
Format N/A

.SPP alternativnummer 2

En SPP-fil är ett projekt som skapats av Allegorithmic Substance Painter, ett 3D-textureringsprogram för Windows, MacOS och Linux. Den innehåller projektinformation, som inkluderar maskor och texturer som utgör 3D-modellen. SPP-filer innehåller även metadata som används för att konfigurera projektet.

Mer information

SPP-fil öppnas i Allegorithmic Substance Painter 2018

SPP-filen är huvudfilstypen associerad med substansfärger. Du kan skapa en SPP-fil genom att välja Arkiv → Spara eller Spara som .... Du kan öppna en SPP-fil genom att välja Arkiv → Öppna .... Du kan även exportera SPP-filen till andra format, till exempel .BMP .PSD , .JPEG , .HDR , .TIFF och .GIF , i menyn Arkiv.

OBS: Ämnesfärg används för en mängd olika 3D-animeringsfält, t.ex. effekter, funktion animeringar och videospel.

Program som öppnas SPP filer

Om SPP filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil spp-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Substance Painter Project, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.