Hemsida : Filtillägg : .stp Fil

.stp Fil

Filtyp 1STEP 3D CAD File

Utvecklare N/A
Kategori 3D Image Files
Format N/A

Vad är STP file?

En STP-fil är en 3D-monteringsfil som stöds av olika mekaniska designprogram som TurboCAD och Fusion 360. Den innehåller tredimensionella objektdata som sparas i formatet STEP-format för utbyte av produktdata. STP-filer sparas i ett textbaserat ASCII-format som överensstämmer med STEP Application Protocols ISO 10303-2xx.

Mer information

STP-filer används främst för överföring av 3D-grafik mellan olika CAD- och CAM-system. Många tillverkare använder STP-filen för att utforma och prissätta formar eller tillverkade delar.

OBS! STP-filer kan också använda den mindre vanliga .STEP -tillägget.

Program som öppnas STP filer
Windows
IMSI TurboCAD Pro
Adobe Acrobat
CADSoftTools ABViewer
Autodesk 3ds Max
Dassault Systemes SolidWorks
Altium Designer
Autodesk Fusion 360
Dassault Systemes CATIA
Autodesk Inventor
ideaMK STP Viewer
FreeCAD
Linux
Adobe Acrobat
Dassault Systemes CATIA
LKSoft IDA-STEP
FreeCAD
Macintosh
Adobe Acrobat
Dassault Systemes SolidWorks
Autodesk Fusion 360
FreeCAD
WEB
ShareCAD.org

Filtyp 2RoboHelp Stop List File

Utvecklare Adobe Systems
Kategori Data filer
Format Text

.STP alternativnummer 2

Enkel textfil skapad av RoboHelp, ett Windows-hjälptillverkningsprogram; sparar en stopplista som innehåller sökord som Smart Index-guiden ignorerar när man skapar sökordsindex för hjälpdokumentation. kan bara vara 512 tecken långt; skapad som en del av ett RoboHelp-projekt ( .XPJ ).

Mer information

Stopplistor innehåller vanligtvis ord som "," "eller" och "a." Det här är ord som vanligtvis inte är användbara för att indexera som sökord för hjälpdokumentationssökningar.

Program som öppnas STP filer
Windows
Adobe RoboHelp

Filtyp 3SharePoint Template

Utvecklare Microsoft
Kategori Webfiler
Format N/A

.STP alternativnummer 3

Webbplatsmall skapad för Microsoft SharePoint, ett webbaserat samarbetsprogram; innehåller en förutbestämd webbplats som kan laddas från SharePoint-mallgalleriet; används som utgångspunkt för att skapa nya webbplatser.

Mer information

För att skapa en STP-fil klickar du på "Webbplatsinställningar". Välj sedan "Gå till webbplatsadministration" under "Administration". Under Ledning och statistik väljer du "Spara webbplats som mall."

OBS! SharePoint STP-filer innehåller bara information om vad som är anpassat på webbplatsen. De innehåller inte den fullständiga definitionen av webbplatsen.

Program som öppnas STP filer
Windows
Microsoft Windows SharePoint Services
Microsoft Office SharePoint Server

Filtyp 4Analysis Studio Project Information File

Utvecklare Appricon
Kategori Data filer
Format XML

.STP alternativnummer 4

Fil skapad av Analysis Studio, ett program som används för data mining och statistisk analys; innehåller projektschema och projektobjekt i ett XML-format; håller handlingarna, datatransformationerna och variablerna som tillåter en dataset att rekonstrueras från en ursprunglig dataset.

Mer information

När Analysis Studio är i online-läge kan data hämtas och rekonstrueras från en fjärranalysserver. I offline-läge används .DATA filer som är lagrade på den lokala maskinen.

Program som öppnas STP filer

Om STP filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil stp-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Analysis Studio Project Information File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.


Senaste kommentarerna

Anonym:
Hej! Jag har hittills använt SolidWorks för att konstruera 3D-objekt, men jag ville övergå till en mer användarvänlig plattform som Autodesk Fusion. Jag var tveksam eftersom jag inte visste om man även kunde spara assembleringsfiler. Din artikel var dock till stor hjälp för att klargöra denna information för mig och fick mig att ladda ner programvaran för att prova den själv! Jag är glad att denna typ av fil finns eftersom den gör att jag kan överföra min grafik mellan olika typer av programvaror. Dessutom hade jag ingen aning om att ett tillägg kunde ha så många användningsområden! Jag är säker på att den här artikeln också är till hjälp för personer som arbetar med statistik och dataanalys.