Huvud : Filtillägg : .vbm Fil

.vbm Fil

FiltypVeeam Backup Metadata File

Utvecklare Veeam Software
Kategori Backup filer
Format N/A

.VBM alternativnummer

Backup-fil skapad av Veeams virtuella maskin backup och återställning programvara; innehåller metadata som beskriver en säkerhetskopia som utfördes och lagrades i en .VBK full backup-fil (och även i .VRB inkrementella backupfiler).

Mer information

VBM-filer kan inkluderas i VBK- och VRB-backupfiler. Medan de inte är nödvändiga för att återställa en säkerhetskopiering, ger de mycket snabbare prestanda under säkerhetskopieringen, eftersom de lagrar cachelagrad information som programvaran kan använda i stället för att återupptäckas i säkerhetskopieringsfilerna. Om du har både en VBK- och en VBM-fil, bör du välja VBM-filen när du utför en återställning.

Program som öppnas VBM filer

Om VBM filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad filen med förlängningen *. är ansvarig för vbm och hur man öppnar den.

Filtypen Veeam Backup Metadata File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av FileExt-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.