Hur du åtgärdar Odbc32.dll fel som saknas eller inte hittades

Det finns flera olika sätt som odbc32.dll-fel kan visas på din dator. Här är några av de vanligaste sätten som du kan se odbc32.dll-fel:

 • "Odbc32.dll hittades inte"
 • "Det här programmet kunde inte startas eftersom odbc32.dll inte hittades. Problemet kan kanske åtgärdas genom att ominstallera programmet."
 • "Kan inte hitta [PATH] odbc32.dll"
 • ”Filen odbc32.dll saknas."
 • "Kan inte starta [APPLICATION]. En nödvändig komponent saknas: odbc32.dll. Installera [APPLICATION] igen."

Odbc32.dll felmeddelanden kan visas när du använder eller installerar vissa program, när Windows startar eller stängs av, eller kanske till och med under en Windows-installation.

Kontexten för odbc32.dll-felet är en viktig information som kommer att vara till hjälp när du löser problemet.


Orsak till Odbc32.dll-fel

Odbc32.dll-fel orsakas av situationer som leder till borttagning eller korruption av odbc32 DLL-filen.

I vissa fall kan odbc32.dll-fel indikera ett registerproblem, ett problem med virus eller skadlig kod eller till och med ett maskinvarufel.

Hur du åtgärdar Odbc32.dll fel

Ladda inte ned odbc32.dll från en "DLL-nedladdningswebbplats". Det finns många anledningar till att det är en dålig idé att ladda ner en DLL-fil. Om du behöver en kopia av odbc32.dll är det bäst att få den från sin ursprungliga, legitima källa.

Starta Windows i felsäkert läge för att slutföra något av följande steg om du inte kan komma åt Windows normalt på grund av odbc32.dll-felet.

Återställ odbc32.dll från papperskorgen. Den enklaste möjliga orsaken till en "saknad" odbc32.dll-fil är att du felaktigt har tagit bort den.

Om du misstänker att du av misstag har raderat odbc32.dll men du redan har tömt papperskorgen kan du kanske återställa odbc32.dll med ett gratis filåterställningsprogram.

Att återställa en borttagen kopia av odbc32.dll med ett filåterställningsprogram är en smart idé bara om du är säker på att du har tagit bort filen själv och att den fungerade ordentligt innan du gjorde det.

 • Kör en virus / malware-genomsökning av hela ditt system. Vissa odbc32.dll-fel kan relateras till ett virus eller annan infektion med skadlig kod på din dator som har skadat DLL-filen. Det är till och med möjligt att odbc32.dll-felet du ser är relaterat till ett fientligt program som maskerar sig som filen.
 • Använd Systemåterställning för att ångra senaste systemändringar. Om du misstänker att odbc32.dll-felet orsakades av en ändring av en viktig fil eller konfiguration kan en systemåterställning lösa problemet.
 • Installera om programmet som använder odbc32.dll-filen. Om DLL-felet odbc32.dll inträffar när du använder ett visst program bör filen ominstalleras om.

Gör ditt bästa för att slutföra det här steget. Ominstallation av programmet som tillhandahåller odbc32.dll-filen, om möjligt, är en trolig lösning på detta DLL-fel.

 • Uppdatera drivrutinerna för hårdvaruenheter som kan vara relaterade till odbc32.dll. Om du till exempel får ett felmeddelande "Filen odbc32.dll saknas" när du spelar ett 3D-videospel kan du försöka uppdatera drivrutinerna för ditt grafikkort.

Odbc32.dll-filen är kanske inte relaterad till grafikkort - det här var bara ett exempel. Nyckeln här är att ägna stor uppmärksamhet åt felets sammanhang och felsöka därefter.

 • Rulla tillbaka en drivrutin till en tidigare installerad version om odbc32.dll-fel började efter uppdatering av en viss hårdvaruenhets drivrutin.
 • Kör kommandot sfc / scannow System File Checker för att ersätta en saknad eller korrupt kopia av odbc32.dll-filen. Om denna DLL-fil tillhandahålls av min Microsoft bör verktyget för systemfilsgranskare återställa den.
 • Installera alla tillgängliga Windows-uppdateringar. Många servicepaket och andra korrigeringar ersätter eller uppdaterar några av de hundratals Microsoft-distribuerade DLL-filerna på din dator. Odbc32.dll-filen kan ingå i en av dessa uppdateringar.
 • Testa ditt minne och testa sedan hårddisken. Jag har lämnat majoriteten av felsökning av maskinvara till sista steget, men datorns minne och hårddisk är lätta att testa och är de mest troliga komponenterna som kan orsaka odbc32.dll-fel när de misslyckas.
  • Om hårdvaran misslyckas med några av dina tester, byt ut minnet eller byt ut hårddisken så snart som möjligt.
 • Reparera din installation av Windows. Om de enskilda odbc32.dll-felsökningsråden ovan inte lyckas bör en reparation eller reparationsinstallation starta om alla Windows DLL-filer till deras fungerande versioner.
 • Använd en gratis registerrensare för att reparera odbc32.dll-relaterade problem i registret. Ett gratis registerrensare kan kanske hjälpa till att ta bort ogiltiga odbc32.dll registerposter som kan orsaka DLL-felet.

Jag rekommenderar sällan användning av registerrensare. Jag har inkluderat alternativet här som ett "sista utväg" -försök innan det destruktiva steget kommer nästa.

 • Utför en ren installation av Windows. En ren installation av Windows raderar allt från hårddisken och installerar en ny kopia av Windows. Om inget av stegen ovan korrigerar odbc32.dll-felet bör detta vara din nästa åtgärd.

All information på hårddisken raderas under en ren installation. Se till att du har gjort bästa möjliga försök att åtgärda odbc32.dll-felet med hjälp av ett felsökningssteg före det här.

 • Felsök ett maskinvaruproblem om några odbc32.dll-fel kvarstår. Efter en ren installation av Windows kan ditt DLL-problem bara vara relaterat till maskinvaran.

Vad detta fel gäller

Felmeddelandet odbc32.dll kan gälla för alla program eller system som kan använda filen i något av Microsofts operativsystem inklusive Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP och Windows 2000.