Skicka filbilagor med AIM Mail eller AOL Mail

När du vill skicka ett kalkylark, ett dokument, ett program eller ett foto via e-post, gå till ditt AIM- eller AOL-e-postkonto och skicka filerna som bilagor. Både AIM Mail och AOL Mail gör det enkelt och snabbt att leverera bifogade dokument av alla slag.


Bifoga en fil till ett e-postmeddelande i AIM Mail eller AOL Mail

För att skicka en fil, bifoga filen till ett e-postmeddelande:

  1. Välj Komponera för att öppna ett nytt meddelande i AIM Mail eller AOL Mail.

  2. Välja Välj filer att bifoga (leta efter Gem-ikonen). Ett File Explorer-fönster öppnas.

  3. Navigera till filen du vill bifoga. Välj filen och välj sedan Öppen. Filen infogas som en bilaga till e-postmeddelandet du skapar.

    Bilagans filnamn får inte innehålla specialtecken.

  4. För att bifoga en annan fil, upprepa de två föregående stegen.

  5. Se till att den totala storleken på ditt meddelande inte överstiger gränsen för AIM Mail och AOL Mail på 25 MB.

  6. Fortsätt att skriva ditt meddelande och skicka det som vanligt när du är klar.

Gränser för AIM-post och AOL-meddelandestorlek

De 25 MB som du får skicka per e-post innehåller din meddelandetext, e-postrubrikerna och bilagan. Om ditt meddelande överskrider detta, använd en filsändningstjänst.


Lämna en kommentar