Hemsida : Filtillägg : .edf Fil

.edf Fil

Filtyp 1Edificius Project

Utvecklare Acca Software
Kategori CAD-filer
Format N/A

Vad är EDF file?

Projekt skapat av Edificius, ett CAD-program som hjälper användarna att skapa 2D och 3D arkitektoniska mönster; innehåller data som beskriver olika delar av konstruktionen, såsom takmaterial, dörrbredd, fönsterfixturmodell och balklinjehöjning; omfattar områdesutsikt, planritningar, snittvyer, höjdvyer, isometriska vyer, terrängvyer och renderingar av designen.

Mer information

EDF-filen innehåller även data som utgör "Kvantitetskalkylen", som är en lista över tariffer, arbetsbeskrivningar, dimensioner och ekonomiska belopp för konstruktionen av konstruktionen. Denna data kan exporteras till en .DCF -fil.

OBS! EDF-filen kan exporteras till andra CAD-format som .OBJ , .STL , .PLY , .DAE , .SVG och .DWG .

Program som öppnas EDF filer

Filtyp 2ESRF Data File

Utvecklare European Synchrotron Radiation Facility
Kategori Data filer
Format Binary

.EDF alternativnummer 2

ESRF-datafil (EDF) används som en behållare för att lagra text och binär data; innehåller headerinformation och associerad binär data; vanligen används i vetenskapliga forskningsapplikationer för att lagra samlingar av bilder.

Program som öppnas EDF filer
Windows
SAXS Program Package
EDFExplorer

Filtyp 3Estimator Data File

Utvecklare Dunstad
Kategori Data filer
Format N/A

.EDF alternativnummer 3

Butiker uppskattningar skapade med Dunstad Estimator, ett freeware program för hantering av finansiella uppskattningar; sparas i ett grundläggande komma-avgränsat format som innehåller uppskattningsdata.

Program som öppnas EDF filer

Om EDF filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil edf-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Estimator Data File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.