Hemsida : Filtillägg : .m Fil

.m Fil

Filtyp 1Objective-C Implementation File

Utvecklare Apple
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

Vad är M file?

En M-fil är en klassimplementeringsfil som används av program som är skrivna i Objective-C. Det börjar med @ implementeringsdirektivet och initierar variabler och funktioner som kan refereras av andra objektiv-C-källfiler. M-filer kan också referera till header ( .H ) filer.

Mer information

Objektiv-C används oftast för att implementera applikationer för Apples operativsystem Mac OS X och iOS. Apples kakao API tillhandahåller gränssnittet Objective-C för Mac OS X, och iOS API tillhandahåller programmeringsgränssnittet för iOS-plattformen.

Program som öppnas M filer
Windows
gVim
Richardson EditRocket
IDM UltraEdit
Linux
GNU Compiler Collection (GCC)
Richardson EditRocket
Vim
jEdit
Apple complier (cc)
Stepstone compiler (objcc)
IDM UltraEdit
Macintosh
MacroMates TextMate
MacVim
GNU Compiler Collection (GCC)
Richardson EditRocket
Bare Bones BBEdit
Apple Xcode
IDM UltraEdit

Filtyp 2MATLAB Source Code File

Utvecklare The MathWorks
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

.M alternativnummer 2

En M-fil är en textfil som används av MATLAB, en applikation som används för matematiska beräkningar. Det kan lagra ett skript, en klass eller en enskild funktion på MATLAB-språket. M-filer används för att exekvera algoritmer, plotta grafer och utföra andra matematiska operationer.

Program som öppnas M filer
Windows
Microsoft Notepad
Notepad++
The MathWorks MATLAB
Linux
The MathWorks MATLAB
Macintosh
The MathWorks MATLAB

Filtyp 3Mercury Source Code File

Utvecklare The Mercury Project
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

.M alternativnummer 3

Källkodsfil skriven med Mercury, ett funktionellt programmeringsspråk som utvecklades vid University of Melbourne, Australien; sparas med vanlig textformatering och använder syntax som liknar Prolog.

Mer information

Kvicksilver skrevs för att ge ett robust språk för stora verkliga applikationer. Den innehåller flera felkontrollfunktioner som inte tillhandahålls av andra logiska programmeringsspråk. Språket innehåller exempelvis statisk analys som kan få typkontrollfel före körning. Detta möjliggör större säkerhet om programets korrekthet och gör det också möjligt för kompilatorn att generera effektivare kod. Utvecklaren måste emellertid ange var och en av konstruktionerna "typ", "mode" och "determinism" under programmeringen, vilket inte nödvändigtvis krävs av andra språk.

OBS: Utvecklingsversionen av Mercury-kompilatorn distribueras för närvarande i ett källkodsformat och innehåller inte kompilatorns binärer. Men en Windows-port av kvicksilver, kallad winmercury, innehåller binärer. Det innehåller också Vim-syntax som markerar filer för källkodsredigering.

Program som öppnas M filer
Windows
gVim
GNU Emacs
Microsoft Notepad
winmercury
Linux
GNU Emacs
Beaver
Vim
Mercury Compiler
Macintosh
GNU Emacs

Filtyp 4PC-98 Game Music File

Utvecklare N/A
Kategori Audio Files
Format N/A

.M alternativnummer 4

Ljudfilformat som används av japanska PC-98-datorer och emulatorer; innehåller synthesizer musik som kan användas som instrument för att skapa låtar; refererad för att veta vad musik att spela.

Mer information

OBS! För att kunna spela M-filer med FMPMD2000 måste du hämta WinFMP.dll- och PMDWin.dll-filerna, som är tillgängliga från samma plats.

Program som öppnas M filer
Windows
FMPMD2000

Filtyp 5Mathematica Input File

Utvecklare Wolfram Research
Kategori Data filer
Format Text

.M alternativnummer 5

Innehåller funktioner eller en uppsättning instruktioner som används av Mathematica, ett program för att skapa och köra matematiska funktioner; sparas i ett textformat, som kan ses och redigeras med en grundläggande textredigerare.

Mer information

Filer med namnet "init.m" är initialiseringsfiler som innehåller inställningar som laddas när Mathematica-programmet öppnas.

Program som öppnas M filer
Windows
Notepad++
Wolfram Research Mathematica
Linux
gedit
Leafpad
Wolfram Research Mathematica
Macintosh
Apple TextEdit
Wolfram Research Mathematica

Om M filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil m-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Mathematica Input File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.