Hur du åtgärdar Helper.dll fel som saknas eller inte hittades

Helper.dll-fel orsakas av situationer som leder till att helper-DLL-filen tas bort eller skadas.

I vissa fall kan helper.dll-fel indikera ett registerproblem, ett problem med virus eller skadlig kod eller till och med ett maskinvarufel.

Felmeddelandet helper.dll kan gälla för alla program eller system som kan använda filen i något av Microsofts operativsystem, inklusive Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP och Windows 2000.


Helper.dll-fel

Det finns flera olika sätt som helper.dll-fel kan visas på din dator. Här är några av de vanligaste sätten som du kan se helper.dll-fel:

 • Helper.dll hittades inte
 • Det här programmet kunde inte startas eftersom helper.dll inte hittades. Problemet kan åtgärdas om du installerar om programmet igen.
 • Kan inte hitta [PATH] helper.dll
 • Filen helper.dll saknas.
 • Det går inte att starta [APPLICATION]. En nödvändig komponent saknas: helper.dll. Installera [APPLICATION] igen.

Helper.dll felmeddelanden kan visas när du använder eller installerar vissa program, när Windows startar eller stängs av, eller kanske till och med under en Windows-installation.

Sammanhanget med helper.dll-felet är en viktig information som kan vara till hjälp när du löser problemet.

Hur du åtgärdar Helper.dll fel

Ladda inte ner helper.dll från en "DLL-nedladdningswebbplats". Det finns många anledningar till att ladda ner en DLL-fil är en dålig idé. Om du behöver en kopia av helper.dll är det bäst att skaffa den från dess ursprungliga, legitima källa.

Starta Windows i felsäkert läge för att slutföra något av följande steg om du inte kan komma åt Windows normalt på grund av helper.dll-felet.

 1. Återställ helper.dll från papperskorgen. Den enklaste möjliga orsaken till en "saknad" helper.dll-fil är att du felaktigt har tagit bort den.

  Om du misstänker att du av misstag har raderat helper.dll men du redan har tömt papperskorgen kan du kanske återställa helper.dll med ett gratis filåterställningsprogram.

  Återställa en borttagen kopia av helper.dll med ett filåterställningsprogram är en smart idé bara om du är säker på att du har raderat filen själv och att den fungerade ordentligt innan du gjorde det.

 2. Kör en virus / malware-genomsökning av hela ditt system. Vissa helper.dll-fel kan relateras till ett virus eller annan infektion med skadlig kod på din dator som har skadat DLL-filen. Det är till och med möjligt att helper.dll-felet som du ser är relaterat till ett fientligt program som maskerar sig som filen.

 3. Använd Systemåterställning för att ångra senaste systemändringar. Om du misstänker att helper.dll-felet orsakades av en ändring av en viktig fil eller konfiguration kan en systemåterställning lösa problemet.

 4. Installera om programmet som använder helper.dll-filen. Om DLL-felet helper.dll uppstår när du använder ett visst program, bör du installera om filen om du installerar om programmet.

  Feedback Hub är ett exempel på ett program som är känt för att använda denna DLL-fil, så ditt helper.dll felmeddelande kan relateras till den appen. Om du inte är säker på var du ska börja med detta steg, kolla först den här appen.

  Gör ditt bästa för att slutföra detta steg. Ominstallation av programmet som tillhandahåller helper.dll-filen, om möjligt, är en trolig lösning på detta DLL-fel.

 5. Uppdatera drivrutinerna för hårdvaruenheter som kan vara relaterade till helper.dll. Om du till exempel får ett felmeddelande "Filen helper.dll saknas" när du spelar ett 3D-videospel, försök att uppdatera drivrutinerna för ditt grafikkort.

  Helper.dll-filen är kanske inte relaterad till grafikkort - detta var bara ett exempel. Nyckeln här är att vara mycket uppmärksam på felets sammanhang och felsöka därefter.

 6. Rulla tillbaka en drivrutin till en tidigare installerad version om helper.dll-fel började efter uppdatering av en viss hårdvaruenhets drivrutin.

 7. Installera alla tillgängliga Windows-uppdateringar. Många servicepaket och andra korrigeringar ersätter eller uppdaterar några av de hundratals Microsoft-distribuerade DLL-filerna på din dator. Helper.dll-filen kan inkluderas i en av dessa uppdateringar.

 8. Testa ditt minne och testa sedan hårddisken. Jag har lämnat majoriteten av felsökning av maskinvara till det sista steget, men datorns minne och hårddisk är lätta att testa och är de mest troliga komponenterna som kan orsaka helper.dll-fel när de misslyckas.

  Om hårdvaran misslyckas med några av dina tester, byt ut minnet eller byt ut hårddisken så snart som möjligt.

 9. Reparera din installation av Windows. Om de enskilda helper.dll-felsökningsrådens ovan fel misslyckas, bör en reparation eller reparationsinstallation starta om alla Windows DLL-filer till deras fungerande versioner.

 10. Använd en gratis registerrensare för att reparera helper.dll-relaterade problem i registret. Ett gratis registerrensare kan hjälpa till genom att ta bort ogiltiga helper.dll registerposter som kan orsaka DLL-felet.

  Vi rekommenderar sällan användning av registerrensare. De ingår som ett alternativ här som ett "sista utväg" -försök innan det destruktiva steget kommer nästa.

 11. Utför en ren installation av Windows. En ren installation av Windows raderar allt från hårddisken och installerar en ny kopia av Windows. Om inget av stegen ovan korrigerar helper.dll-felet bör detta vara din nästa åtgärd.

  All information på din hårddisk raderas under en ren installation. Se till att du har gjort bästa möjliga försök att fixa helper.dll-felet med ett felsökningssteg innan du utför en ren installation.

 12. Felsök ett maskinvaruproblem om några helper.dll-fel kvarstår. Efter en ren installation av Windows kan ditt DLL-problem bara vara relaterat till maskinvaran.


Lämna en kommentar