Hur du åtgärdar Mingwm10.dll saknas eller hittades inte fel

Mingwm10.dll-fel orsakas av situationer som leder till att mingwm10 DLL-filen tas bort eller skadas.

I vissa fall kan mingwm10.dll-fel indikera ett registerproblem, ett problem med virus eller skadlig kod eller till och med ett maskinvarufel.

Mingwm10.dll är en del av utvecklingsmiljön MinGW (Minimalist GNU för Windows).

Felmeddelandet mingwm10.dll kan gälla alla program eller system som kan använda filen i något av Microsofts operativsystem, inklusive Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP och Windows 2000.


Mingwm10.dll-fel

Det finns flera olika sätt som mingwm10.dll-fel kan visas på din dator. Här är några av de vanligaste sätten att du kan se mingwm10.dll-fel.

 • Mingwm10.dll hittades inte
 • Det här programmet kunde inte startas eftersom mingwm10.dll inte hittades. Problemet kan åtgärdas om du installerar om programmet igen
 • Kan inte hitta [PATH] mingwm10.dll
 • Filen mingwm10.dll saknas
 • Det går inte att starta [APPLICATION]. En nödvändig komponent saknas: mingwm10.dll. Installera [APPLICATION] igen

Mingwm10.dll felmeddelanden kan visas när du använder eller installerar vissa program, när Windows startar eller stängs av, eller kanske till och med under en Windows-installation.

Sammanhanget med mingwm10.dll-felet är en viktig information som kommer att vara till hjälp när du löser problemet.

Hur du åtgärdar Mingwm10.dll fel

Ladda inte ner mingwm10.dll från en nedladdningswebbplats för DLL. Det finns många anledningar till att ladda ner en DLL-fil är en dålig idé. Om du behöver en kopia av mingwm10.dll är det bäst att få den från sin ursprungliga, legitima källa.

Starta Windows i felsäkert läge för att slutföra något av följande steg om du inte kan komma åt Windows normalt på grund av mingwm10.dll-felet.

 1. Återställ mingwm10.dll från papperskorgen. Den enklaste möjliga orsaken till en "saknad" mingwm10.dll-fil är att du felaktigt har tagit bort den.

  Om du misstänker att du av misstag har raderat mingwm10.dll men du redan har tömt papperskorgen kan du kanske återställa mingwm10.dll med ett gratis filåterställningsprogram.

  Återställa en borttagen kopia av mingwm10.dll med ett filåterställningsprogram är en smart idé bara om du är säker på att du har tagit bort filen själv och att den fungerade ordentligt innan du gjorde det.

 2. Redigera variabeln Windows PATH och lägg till mappen MinGW bin.

 3. Installera om programmet som använder mingwm10.dll-filen. Om mingwm10.dll DLL-felet uppstår när du använder ett visst program bör filen ominstalleras om.

  Gör ditt bästa för att slutföra detta steg. Ominstallation av programmet som tillhandahåller mingwm10.dll-filen, om möjligt, är en trolig lösning på detta DLL-fel.

 4. Sök på din dator efter mingwm10.dll-filen. Om du hittar det, kopiera det till mappen som innehåller programmet som föranleder det saknade DLL-felet.

  Kan du inte hitta en fil på din dator? Använd ett filsökningsprogram

 5. Kör en virus / malware-genomsökning av hela ditt system. Vissa mingwm10.dll-fel kan relateras till ett virus eller annan infektion med skadlig kod på din dator som har skadat DLL-filen. Det är till och med möjligt att mingwm10.dll-felet som du ser är relaterat till ett fientligt program som maskerar sig som filen.

 6. Använd Systemåterställning för att ångra senaste systemändringar. Om du misstänker att mingwm10.dll-felet orsakades av en ändring av en viktig fil eller konfiguration kan en systemåterställning lösa problemet.

 7. Uppdatera drivrutinerna för hårdvaruenheter som kan vara relaterade till mingwm10.dll. Om du till exempel får ett felmeddelande "Filen mingwm10.dll saknas" när du spelar ett 3D-videospel, försök att uppdatera drivrutinerna för ditt grafikkort.

  Filen mingwm10.dll kanske eller inte är relaterad till grafikkort - det här var bara ett exempel. Nyckeln här är att ägna stor uppmärksamhet åt felets sammanhang och felsöka därefter.

 8. Rulla tillbaka en drivrutin till en tidigare installerad version om mingwm10.dll-fel började efter uppdatering av en viss hårdvaruenhets drivrutin.

 9. Kör kommandot sfc / scannow System File Checker för att ersätta en saknad eller korrupt kopia av mingwm10.dll-filen. Om denna DLL-fil tillhandahålls av Microsoft bör verktyget för systemfilsgranskare återställa den.

 10. Installera alla tillgängliga Windows-uppdateringar. Många servicepaket och andra korrigeringar ersätter eller uppdaterar några av de hundratals Microsoft-distribuerade DLL-filerna på din dator. Mingwm10.dll-filen kan ingå i en av dessa uppdateringar.

 11. Testa ditt minne och testa sedan hårddisken. Jag har lämnat majoriteten av felsökning av maskinvara till sista steget, men datorns minne och hårddisk är lätta att testa och är de mest troliga komponenterna som kan orsaka mingwm10.dll-fel när de misslyckas.

  Om hårdvaran misslyckas med några av dina tester, byt ut minnet eller byt ut hårddisken så snart som möjligt.

 12. Reparera din installation av Windows. Om de enskilda mingwm10.dll-felsökningsråden ovan inte lyckas bör en startreparation eller reparationsinstallation återställa alla Windows DLL-filer till deras fungerande versioner.

 13. Använd en gratis registerrensare för att reparera mingwm10.dll-relaterade problem i registret. Ett gratis registerrensare kan hjälpa till genom att ta bort ogiltiga mingwm10.dll registerposter som kan orsaka DLL-felet.

  Vi rekommenderar sällan användning av registerrensare. De ingår här som ett "sista utväg" -försök innan det destruktiva steget kommer nästa.

 14. Utför en ren installation av Windows. En ren installation av Windows raderar allt från hårddisken och installerar en ny kopia av Windows. Om inget av stegen ovan korrigerar mingwm10.dll-felet bör detta vara din nästa åtgärd.

  All information på hårddisken raderas under en ren installation. Se till att du har gjort bästa möjliga försök att åtgärda mingwm10.dll-felet med hjälp av ett felsökningssteg före det här.

 15. Felsök ett maskinvaruproblem om några mingwm10.dll-fel kvarstår. Efter en ren installation av Windows kan ditt DLL-problem bara vara relaterat till maskinvaran.


Lämna en kommentar