Nya böter för Vodafone och Wind Tre för Iban-diskriminering


De två telefonoperatörerna tillåter inte att användare använder IBAN-nummer från utländska konton, även om de kommer från EU:s medlemsstater

Vodafone och WindTre har anklagats för Iban-diskriminering. Antitrustmyndigheten (AGCOM) har utdömt böter mot de två företagen för att de diskriminerar kunder som vill ha sina räkningar betalda via bankkonton hos banker utomlands, även om de befinner sig inom EU.

Av denna anledning har myndigheten utdömt två böter, totalt 800 000 euro, fördelat på 300 000 euro för WindTre och 500 000 euro för Vodafone. Böterna kommer efter AGCOM:s utredningar från våren 2019, som visade att båda företagen bröt mot Europaparlamentets och rådets förordning nr 260/2012 om tekniska och kommersiella krav för kreditöverföringar och autogireringar i euro. Efter mer än ett år och mot bakgrund av att Vodafone och WindTre inte har följt resolution 27642 och 27643 har tillsynsmyndigheten därför beslutat att utdöma böter mot dem.

Vodafone och Iban-diskriminering: vad hände och varför

Den anklagelse som riktas mot Vodafone framgår tydligt av AGCM:s bulletin nr 38 av den 28 september, nämligen att man inte har "tillåtit konsumenterna att helt självständigt och utan någon som helst diskriminering genomföra avräkningar av sina konton för fast telefoni med hjälp av IBAN-koder från utländska banker i Europeiska unionen genom att lägga in dessa IBAN-koder i en särskild sträng, vilket är möjligt för konsumenter med ett italienskt IBAN-nummer".påpekade å andra sidan att detta inte är något annat än en "rent teknisk diskrepans", med tanke på att domicilering på ett nationellt IBAN är helt automatiserad, medan domicilering på ett IBAN i EU skulle kräva en operatörs förmedling, med en skillnad i aktiveringstid på cirka 6-7 minuter. Dessutom skulle detta bara vara en "övergångslösning", med en justering av systemet som skulle göra det möjligt att aktivera Vodafone-erbjudanden med IBAN-nummer från vilket land som helst i SEPA-området, vilket förväntas ske i november 2020.


WindTre och Iban-diskriminering: vad hände och varför

WindTre har också drabbats av samma öde, vilket vi får veta i samma bulletin. Vi läser: "När det gäller online-förfarandet har Wind Tre inte gjort det möjligt för konsumenten att helt självständigt hemställa sina elbolag på IBAN-nummer från utländska banker i Europeiska unionen genom att ange det utländska IBAN-numret i en särskild sträng. Som Wind Tre självt påpekade kunde strängen på webbplatsen på sidan för val av betalningsinstrument, åtminstone fram till den 27 juli 2020, endast användas av konsumenter med ett italienskt IBAN-nummer".

Indikerande att det var ett "rent skrivfel" har företaget valt att under en övergångsperiod inkludera ett kostnadsfritt telefonnummer för att utföra den operation som inte är tillåten via webbplatsen, och även lägga till möjligheten att bli kontaktad av en operatör. För Garante verkade detta alternativ dock inte tillräckligt, eftersom den inte kunde garantera att konsumenten kunde fortsätta självständigt, och den gick vidare till sanktionering som skulle slutföras inom 30 dagar.


Lämna en kommentar