BAT-fil (vad det är och hur man öppnar en)

En fil med filändelsen .bat är en kommandofil. Det är en vanlig textfil som innehåller olika kommandon som används för repetitiva uppgifter eller för att köra grupper av skript efter varandra. BAT-filer används vanligtvis av andra program och använder kommandotolken för att exekvera.

Programvara av alla slag använder .BAT-filer för olika ändamål - till exempel för att kopiera eller ta bort filer, köra applikationer och stänga av processer.

BAT-filer kallas också batchfiler, skript, batchprogram, kommandofiler eller shell-skript och kan istället använda filändelsen .cmd.

Att arbeta med .BAT-filer kan vara mycket farligt, inte bara för dina personliga filer utan också för viktiga systemfiler. Att redigera redan befintliga BAT-filer kan göra att program i datorn slutar att fungera, eller att datorn inte fungerar alls om du inte är erfaren med ändringarna du gör. BAT-filer används för det mesta av säkra program och är i sig inte farliga, men hackare och andra aktörer kan lura dig till att köra BAT-filer med ändamålet att ta kontrol över din dator eller förstöra viktiga filer.


Hur man öppnar en .BAT-fil

Även om .BAT-filer omedelbart gör att Windows känner igen en sådan fil som körbar, består BAT-filer fortfarande helt av textkommandon. Detta innebär att alla textredigerare, till exempel Notepad/Anteckningar (som ingår i alla versioner av Windows), kan öppna en .BAT-fil för redigering.

För att öppna .BAT-filen i Anteckningar högerklickar du på den och väljer Redigera från menyn. Du kan hitta mer avancerade textredigerare som stöder syntaxmarkering, vilket är användbart när du redigerar en .BAT-fil.

När du öppnar BAT-filen i en textredigerare visas koden som utgör filen. Till exempel är detta texten i en BAT-fil som används för att tömma urklipp:

cmd.exe /c "echo off | clip"

Här är ett annat exempel på en BAT-fil som använder ping-kommandot för att se om datorn kan nå en router med just denna IP-adress:

ping 192.168.1.1
pause

Återigen, var försiktig när du öppnar körbara filformat som BAT-filer som du har fått via e-post, laddat ner från webbplatser som du inte känner till eller till och med skapat själv. BAT-filer är bara en av många körbara filtyper som du bör vara försiktig med, till exempel .exe, .cmd, .bin, .scr, och .vb.

Att köra en BAT-fil i Windows är så enkelt som att dubbelklicka på den. Du behöver inte ladda ner något speciellt program eller verktyg eftersom den använder Windows egna kommandotolk för att köra filen.

Om du vill använda det första exemplet ovan kan du skriva in texten i en textfil med en textredigerare och sedan spara filen med filändelsen .bat och göra filen till en körbar fil som du kan öppna för att omedelbart radera allt som sparats i urklipp.

Det andra exemplet, som använder ping-kommandot, pingar den IP-adressen du valt och pause-kommandot behåller kommandotolken öppen när processen är klar så att du kan se resultaten.

Om din fil inte verkar vara en textfil har den förmodligen inte att göra med en BAT-fil. Kontrollera filändelsen för att se till att du inte förväxlar en .BAK- eller .BAR (Age of Empires 3-data)-fil med en .BAT-fil.

Hur man konverterar en BAT-fil

Som vi tidigare förklarat är koden för en BAT-fil inte dold på något sätt, vilket betyder att den är väldigt lätt att redigera. Eftersom vissa instruktioner i en BAT-fil (som kommandodelen) kan orsaka skada på dina data, kan det vara klokt att konvertera BAT-filen till ett format som EXE för att göra det mer som en applikationsfil.

Du kan konvertera en BAT-fil till en EXE-fil med några kommandoradsverktyg.

  • Windows inbyggda IExpress-verktyg möjliggör ett sätt att konvertera en BAT-fil till en EXE-fil.
  • Även om den fria versionen bara är en testversion kan EXE to MSI Converter Pro konvertera den resulterande EXE-filen till en MSI-fil (Windows Installer Package).
  • Du kan använda det kostnadsfria NSSM-verktygen i kommandoraden om du vill köra en BAT-fil som en Windows-tjänst.
  • PowerShell Scriptomatic kan hjälpa dig att konvertera koden i en BAT-fil till ett PowerShell-skript.

Istället för att söka efter en BAT till Shell-omvandlare (bash shell script) för att använda BAT-kommandona i program som Bourne Shell och Korn Shell, prova skriva om skriptet med Bash-språket. Strukturen för de två formaten är ganska annorlunda eftersom filerna används i olika operativsystem. Det finns en Unix Shell Scripting-handbok med information som kan hjälpa dig att översätta kommandona manuellt.

Vanligtvis kan du inte ändra ett filtillägg (som .BAT) till ett som din dator känner igen och förväntar sig att den nyligen döpta filen kan användas. En faktisk filformatkonvertering med en av metoderna som beskrivs ovan måste i de flesta fall äga rum. Med tanke på att BAT-filerna bara är textfiler med filändelsen .bat kan du dock byta namn på den till .txt för att öppna den med en textredigerare. Kom ihåg att om du konverterar en BAT-fil till en TXT-fil kommer det att förhindra att batchfilen kör sina kommandon.

Istället för att manuellt ändra filändelsen från .BAT till .TXT kan du också öppna batchfilen i Anteckningar för redigering och sedan spara den i en ny fil genom att välja .TXT som filtillägg innan du sparar den istället för .BAT.

Detta är också vad du behöver göra när du skapar en ny .BAT-fil i Anteckningar, men i omvänd ordning: spara textdokumentet som .BAT istället för .TXT. I vissa fall om du använder en Windows-dator kan du behöva behöva klicka Spara som och markera Alla filtyper.  Skriv sedan manuellt in .bat efter filens namn för att spara den som en BAT-fil.


Lämna en kommentar