Hur du uppdaterar ditt Microsoft Office Word

Microsoft Office använder samma programuppdateringsinfrastruktur som Windows själv. Så länge du håller Windows uppdaterad, förblir Office också också.


Hur Office uppdaterar sig själv

Under de tidiga dagarna av hemdatorn uppdaterades inte Microsoft Office mellan nya versioner. Snarare köpte människor skivor eller CD-skivor eller DVD-skivor med den senaste versionen och installerade den varje gång en ny utgåva pressades.

I mitten av 2000-talet började Microsoft skicka online-korrigeringar till Office 2003, en praxis som det upprätthölls genom Office 2010. Dessa korrigeringar använde Office Online, så du var tvungen att öppna en Office-produkt och söka efter uppdateringar eller installera ett Office-uppdateringsverktyg.

Moderna versioner av Microsoft Office, för Windows-skrivbordet, använder Windows Update, vilket möjliggör mer frekvent och mer transparent och friktionsfri lappning.

Konfigurera Windows Update

För att hålla Office helt uppdaterad använder du Windows Update-verktyget. Välj från Windows Update Avancerade alternativ och se till att skjutreglaget för Få uppdateringar för andra Microsoft-produkter när du uppdaterar Windows är aktiverad.


Lämna en kommentar