Hur man gör ett flygblad med Microsoft Word

Pappersblad är fortfarande praktiska verktyg för att sprida information, och dessa en-sidiga dokument behöver inte vara snygga. En bra flyer väcker uppmärksamhet och lägger ut information enkelt och tydligt. Så här skapar du ett bra flygblad med hjälp av Microsoft Word-ordbehandlaren.

Dessa instruktioner gäller för Word 2019, 2016, Word för Microsoft 365 och Word för Mac.


Hur man skapar ett flygblad i Microsoft Word med hjälp av mallar

Word erbjuder en mängd färdiga mallar som hjälper dig att anpassa ett flygblad. Så här får du dessa mallar:

 1. Gå till Word i Word Fil Fliken och välj Ny.

 2. Välj under sökfältet Reklamblad.

 3. Bläddra bland de gratis flygmallar som Word visar tills du hittar en design du gillar.

 4. Välja Skapa.

  Om du inte kan hitta en mall du gillar, ladda ner en från Microsoft.

 5. För att ändra texten markerar du den och skriver in den nya informationen.

 6. För att ändra bilden, högerklicka på den befintliga och välj sedan Byt bild. I Infoga bilder dialogrutan väljer du Från en fil. Bläddra till en bild på din dator och välj sedan Insert.

 7. För att ändra färg eller annan designfunktion i en innehållsruta, högerklicka på rutan och välj lämpliga menyalternativ för att ändra elementet. För att radera ett oönskat element, välj det och tryck på Radera på tangentbordet.

 8. Spara flygbladet och skriv ut det eller skicka det i ett e-postmeddelande.

  Att spara ändringarna i ett dokument ändrar inte mallen. När du öppnar mallen igen för att starta ett nytt flygblad, ser det ut som när du först öppnade det.

Skapa ett flygblad i Word för Mac

Att skapa ett flygblad i Word för Mac är enkelt med mallarna som Microsoft tillhandahåller.

Dessa instruktioner är för Word för Mac 2011 men liknar också för nyare versioner.

 1. Från Nytt dokument skärm, skriv reklamblad i sökfältet.

  Alternativt väljer du Nytt från mallen från Fil meny eller tryck på Skift + Kommando + P på tangentbordet.

 2. Bläddra bland mallarna tills du hittar en du gillar.

 3. Välj den mall du vill ha och välj sedan Skapa.

 4. Lägg till din text över platshållartexten.

  Om du inte behöver en textruta för platshållare markerar du den och trycker på Radera på tangentbordet.

 5. Justera textfärgen och storleken på samma sätt som i alla Word-dokument.

 6. När flygbladet är klart kan du skriva ut det, eller (beroende på vad du vill göra med det senare) spara det på hårddisken, molnet eller en flash-enhet.


Lämna en kommentar