Hur du åtgärdar Libeay32.dll saknas eller hittades inte fel

Libeay32.dll-fel orsakas av situationer som leder till borttagning eller korruption av libeay32 DLL-filen. Filen libeay32.dll används av olika program för att överföra data säkert över nätverk. I vissa fall kan libeay32.dll-fel indikera ett registerproblem, en virus- eller skadlig programinfektion eller till och med ett maskinvarufel. Det finns flera olika sätt som libeay32.dll-fel kan visas på … Läs mer

Vad är Rundll32.exe-processen och vad gör den?

Rundll32.exe är ett program som gör att Dynamic Link Library (DLL) -filer kan köras av andra applikationer. Utan rundll32.exe-processen skulle applikationer inte kunna ladda bibliotekskoden och köras ordentligt. Som vanlig användare av datorn interagerar du inte direkt med Rundll32.exe. Rundll32.exe och DLL-filer Nästan alla applikationer behöver använda olika Windows-dynamiska bibliotekfiler. Dessa biblioteksfiler tillåter applikationer att … Läs mer

Hur du åtgärdar Npptools.dll hittades inte eller saknas fel

Npptools.dll-fel orsakas av situationer som leder till borttagning eller korruption av npptools DLL-fil. I vissa fall kan npptools.dll-fel indikera ett registerproblem, ett problem med virus eller skadlig kod eller till och med ett maskinvarufel. Felmeddelandet npptools.dll visas troligtvis bara i Windows XP och äldre versioner av Windows, men det kan gälla alla program eller system … Läs mer

Hur du åtgärdar Mfplat.dll saknas eller hittades inte fel

Mfplat.dll-fel orsakas av situationer som leder till borttagning eller korruption av mfplat DLL-filen. Filen mfplat.dll är en del av Microsofts Media Foundation Platform. Inte alla versioner av Windows har det här installerat, vilket är en anledning till att DLL-filen kanske saknas. I vissa fall kan emellertid mfplat.dll-fel indikera ett registerproblem, ett virus- eller skadeproblem eller … Läs mer