Hemsida : Filtillägg : .java Fil

.java Fil

Filtyp Java Source Code File

Utvecklare Oracle
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

.JAVA alternativnummer

En JAVA-fil är en källkodsfil som skrivs i Java-programmeringsspråket, som ursprungligen utvecklades av Sun Microsystems men som nu underhålls av Oracle. Det använder ett objektorienterat tillvägagångssätt, där strukturerad datatyp, kallad klasser, används för att instantiera objekt vid körning.

Mer information

JAVA-källkodsfiler sammanställs i .CLASS filer med hjälp av en Java-kompilator (javac-kommando). En CLASS-fil innehåller bytecode som kan utföras av Java Virtual Machine (JVM). JVM kan laddas ner för alla större operativsystem, inklusive Windows, Mac OS X och Linux.

OBS! Android-program skrivs i Java men körs med Dalvik Virtual Machine (DVM), som är en annan virtuell maskin än standard JVM som är optimerad för Android.

Program som öppnas JAVA filer
Windows
gVim
GNU Emacs
Microsoft Notepad
Adobe Dreamweaver
ES-Computing EditPlus
Richardson EditRocket
Eclipse
Oracle NetBeans
Oracle Java Virtual Machine
Adobe ColdFusion Builder
IDM UltraEdit
Xinox JCreator
Linux
GNU Emacs
Vi
GNU Compiler Collection (GCC)
Richardson EditRocket
Eclipse IDE for Java Developers
Vim
Eclipse
Oracle NetBeans
Oracle Java Virtual Machine
Google Android Studio
IDM UltraEdit
javac
Macintosh
MacroMates TextMate
MacVim
GNU Emacs
Adobe Dreamweaver
GNU Compiler Collection (GCC)
Richardson EditRocket
Apple Xcode
Eclipse
Oracle NetBeans
Oracle Java Virtual Machine
Adobe ColdFusion Builder
IDM UltraEdit

Om JAVA filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil java-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Java Source Code File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.


Senaste kommentarerna

Anonym:
Hej! Den här terminen har vi börjat lära oss Java i teknikkursen och de bad oss att göra lite forskning om det. Din artikel var till stor hjälp för mig att förstå att den viktigaste filen som används är .java-tillägget. Tack för att du också förklarade det tillvägagångssätt som den använder för att köra program! Jag var lite tveksam till att lära mig objektorienterad programmering, men nu vet jag att jag inte har något val. Om jag läser vad jag läser i ditt inlägg, omvandlas då alla .java-filer till .class-filer när programmet kompileras? Det är så häftigt att Android-programmen också använder detta språk! Detta motiverar mig att göra mitt bästa och börja programmera. Vilket program är bäst att använda när man kör Java? Jag såg att ni föreslog många, så jag vill veta vilket som är bäst. Tack för en så bra förklaring!