Programvara : Oracle : Oracle Java Virtual Machine

Oracle Java Virtual Machine

Version
8
Plattforms
Licens Open Source
Kategori System

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Tillåter att Java-program körs på flera plattformar
  • Baserat på öppen källkod, fri teknik
  • Kontinuerligt uppdaterad och förbättrad av utvecklarna

Java Virtual Machine (JVM) är en virtuell maskin som kör Java-program. Utan JVM installerat, körs inte ett Java-program på värddatorn. JVM ingår i Java Runtime Environment (JRE), vilket är vad användarna stöter oftast när de "installerar Java" på sina datorer.

En av de stora fördelarna med Java Virtual Machine är att den tillåter samma Java-program att köras på flera plattformar (t.ex. Windows, Linux, Mac, etc.) med samma kodbas. JVM tolkar det sammanställda programmet på samma sätt oavsett vilken plattform den körs på. Tricket är att det är upp till det plattformsspecifika JVM att integrera ordentligt med systemet så att det är transparent för användaren.

Java-programmeringsspråket och JVM är bra teknik. Men medan funktionen "Skriv en gång, kör någonstans" är lämplig för utvecklare, är det ofta obekvämt för användare eftersom de måste installera JVM innan ett Java-program körs på sina datorer. Med tanke på denna fråga anses JVM ibland vara irriterande. Ändå har Java använts för att framgångsrikt kunna distribuera bra programvara i olika användarvänliga kontext.

Uppdaterad: 10 augusti 2016

▶ Primär filtillägg

.class – Java Class File

▶ Andra filtillägg används Oracle Java Virtual Machine 8

Stödda filtyper
.EAR Java Enterprise Archive File
.MF Java Manifest File
.JAR Java Archive File
.JNLP Java Web Start File
.WAR Java Web Archive
Ytterligare relaterade filformat
.JSP Java Server Page
.JAV Java Source File
.JAVA Java Source Code File
.JHTML Java HTML Web Page
.PROPERTIES Java Properties File