Hemsida : Filtillägg : .pmvx Fil

.pmvx Fil

Filtyp PlanMaker Spreadsheet Template

Utvecklare SoftMaker Software
Kategori Kalkylarkfiler
Format N/A

.PMVX alternativnummer

En PMVX-fil är en kalkylarkmall skapad av PlanMaker, ett kalkylprogram som ingår i Softmaker Office. Den lagrar data som är organiserad i rader och kolumner av celler och kan också innehålla diagram och formler. PMVX-filer används för att skapa .PMD och .PMDX kalkylblad med samma formatering eller data.

Mer information

PMVX-filen öppnas i SoftMaker Office PlanMaker 2018

PMVX-filer sparas i ett proprietärt format och liknar Microsoft Excel-mallar li_nk% eller .XLT filer). De öppnas vanligen i PlanMaker för att skapa en PMD- eller PMDX-fil. De kan också konverteras till andra format i PlanMaker, inklusive .XLTX , XLT, XLTX, .PDF , .XLS , .XLSX , .XLSM , .XLTM och .TMD .

Du kan skapa en PMVX-fil genom att välja Arkiv → Spara eller Spara som och sedan välja PMVX-format. Du kan öppna en PMVX-fil genom att välja Arkiv → Öppna och navigera till PMVX-filen. Du kan också välja Arkiv → Ny och välj mallen från vilken du vill skapa ditt nya dokument. PMVX-filer sparas som standard i mappen "Mallar [version]" i mappen "SoftMaker" i mappen "Dokument".

OBS! PMVX-filer ersatte .RTF filer som den primära filtypen brukade lagra mallar.

Program som öppnas PMVX filer
Windows
SoftMaker Office
Linux
SoftMaker Office

Om PMVX filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil pmvx-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen PlanMaker Spreadsheet Template, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.