Hemsida : Filtillägg : .prd Fil

.prd Fil

Filtyp Presentations Document

Utvecklare SoftMaker Software
Kategori Data filer
Format Binary

.PRD alternativnummer

En PRD-fil är ett presentationsdokument som skapats av Presentations, ett program som ingår i SoftMaker Office-paketet. Det sparar en ordnad lista över bilder, vilket kan innehålla text, bilder, tabeller och andra medier. PRD-filer liknar en Microsoft PowerPoint .PPT och .PPTX filer.

Mer information

PRD-fil öppnas i SoftMaker Office Presentations 2018

PRD-filer sparas i proprietärt format och var den primära filtypen associerad med presentationer tills de ersattes av .PRDX files. De ersattes på samma sätt som hur PPT-filer ersattes av PPTX-filer i PowerPoint. Även om PRD-formatet ersattes av PRDX kan presentationer fortfarande användas för att öppna, redigera och spara PRD-filer.

OBS! PRD-filer kan exporteras till olika format i presentationer, till exempel .PDF .HTML , .PNG , .JPG , .TIF , .BMP , .WMV eller .MP4 .

Program som öppnas PRD filer
Windows
SoftMaker Office
Linux
SoftMaker Office
Android
SoftMaker Office Presentations Mobile

Om PRD filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil prd-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Presentations Document, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.