Programvara : OpenSSL : OpenSSL

OpenSSL

Version
1
Plattforms
Licens Open Source
Kategori Internet

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Öppna programvara som finns tillgänglig på en mängd olika plattformar
  • Implementerar SSL- och TLS-protokoll för säkra dataöverföringar
  • Innehåller ett bibliotek med kryptografiska funktioner

OpenSSL är en öppen källkodsverktyg som används för att implementera SSL-protokollen och Transport Layer Security (TLS) protokoll. Verktygssatsen är fri för användning under OpenSSL-licens och SSleay-licens och är tillgänglig för Windows, OS X och Linux.

OpenSSL-verktyget används av många öppna källsystem, t.ex. Linux-varianter, och majoriteten av webbservrar på Internet, till exempel Apache HTTP-servern. SSL- och TLS-protokollen, som OpenSSL implementerar, möjliggör att information skickas säkert via Internet genom att kryptera data så att tredje parter inte kan komma åt dataöverföringen. Verktyget innehåller också ett kryptografiskt bibliotek med implementeringar av symmetriska cifrar, hashfunktioner, algoritmer för allmän nyckel och andra kryptografiska algoritmer.

OpenSSL är ett robust verktygsverktyg som används över hela Internet. Det var dock sårbart för Heartbleed scare, vilket orsakade en stor mängd servrar att vara mottagliga för en attack. Som svar på Heartbleed har OpenSSL-källkoden fått mer uppmärksamhet från programmerare som vill göra det säkrare, vilket passar bra för OpenSSL-verktygets livskraft.

Uppdaterad: 28 augusti, 2014

▶ Primär filtillägg

.csr – Certificate Signing Request File

▶ Andra filtillägg används OpenSSL 1

Stödda filtyper
.SPC Software Publisher Certificate File
.PVK Private Key File
.P7R Certificate Request Response File
.P10 Certificate Request File
.P7 PKCS #7 Digital Certificate File
.RSA RSA Certificate File
.CRL Certificate Revocation List File
.REQ SSL Certificate Request File
Ytterligare relaterade filformat
.PEM Privacy Enhanced Mail Certificate