Programvara : ERDAS : ERDAS IMAGINE

ERDAS IMAGINE

Version
2016
Plattform
Licens Commercial
Kategori Scientific

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Stöd för en rad olika datatyper, till exempel ESRI 2D & 3D Shapefiles och TIFF
  • Konsoliderat arbetsflöde som intuitivt guidar dig genom den integrerade geospatialtekniken
  • Intelligent behandling för dataanalys
  • Dynamisk modellering för multi-core och distribuerad satsbehandling

ERDAS IMAGINE är ett geospatial data authoring system. Den kombinerar funktioner för fjärranalys, geografiskt informationssystem (GIS) och geospatial bildbehandling och analys. Programvaran ingår i produktportföljen PRODUCENT SUITE och finns tillgänglig i Essentials, Advantage och Professional-utgåvor.

Programmet ger verktyg för rumslig modellering, kartproduktion, mosaik, parallell satsbehandling och förändring upptäckt. Det används främst för att skapa 2D- och 3D-bilder, 3D-filmer och kartografiska kvalitetskompositioner från geospatialdata. ERDAS IMAGINE stöder en mängd olika dataformat, till exempel ESRI 2D & 3D Shapefiles, TIFF, MrSID (Generation 3 - Geo Express), ESRI GRID och GRID Stack.

Programvaran har en tittare som visar, kombinerar, analyserar och presenterar geografiska data. ERDAS IMAGINE innehåller också möjligheten att lägga till sina möjligheter, till exempel formatkompatibilitet, produktionsverktyg, automatisk terrängframställning och radarbearbetning. ERDAS IMAGINE är ett populärt geospatial datautbildningssystem som används allmänt av arkeologer, ingenjörer, biologer, geologer, inspektörer och jordforskare. Den är förpackad med funktioner, såsom geospatial bildbehandling och analys, GIS-kapacitet och fjärranalys. ERDAS IMAGINE är ett imponerande och professionellt val för dina fotogrammetri-, GIS- och fjärranalysbehov.

Uppdaterad: 28 november 2017

▶ Primär filtillägg

.img – ERDAS IMAGINE Image File

▶ Andra filtillägg används ERDAS IMAGINE 2016

Stödda filtyper
.ERS ER Mapper Data File
.LAN ERDAS LAN File
Ytterligare relaterade filformat
.PIX PCI Geomatics Database File
.SID MrSID Image
.ECW Enhanced Compression Wavelet Image
.IMD GIS Image Metadata File
.AUX Auxiliary File
.JP2 JPEG 2000 Core Image File
.RRD Reduced Resolution Dataset File
.IGG SuiteProfiler Color Map File
.SHP ESRI Shapefile
.NITF National Imagery Transmission Format File
.RST IDRISI Raster Image
.TFRD Tape Image Format Requirements Document
.RDC IDRISI Raster Documentation File
.TIF GeoTIFF Image
.LEN IMAGINE Lens Flare File