Programvara : SyncRO Soft : SyncRO Soft oXygen XML Editor

SyncRO Soft oXygen XML Editor

Version
15
Plattforms
Licens Commercial
Kategori Programming

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Innehåller validering med flera valideringsscheman
  • Erbjuder en WYSIWYG-redigerare för att skapa eller redigera XML-dokument utan att använda kod
  • Använder avancerad innehållsavslutning med stöd för XML-element, attribut och värden
  • Kan redigera, validera och skapa EPUB-filer

XML Editor är ett kraftfullt verktyg för att utveckla XML-dokument. Den är tillgänglig som både en fristående applikation eller som en plug-in för Eclipse. Programmet kan hantera flera typer av XML-data, inklusive XML-databaser, Xproc-pipelines och webbtjänster. är tillgängligt för Windows, Mac OS X, Linux och Solaris.

är det enda XML-verktyget med stöd för alla XML-schemaspråk. Den stöder också fullständig Unicode och flerspråkig redigering. känner igen Xquery och låter dig bläddra, redigera eller skapa anpassade frågor på språket. Du kan också använda sin avancerade integrerade Xquery-debugger för att felsöka problem.

Med dig kan du organisera dig för att arbeta i projekt som du kan använda för satsvis validering och omvandlingar. Dessa projekt kan också delas med andra användare. Funktionen "Ändra spårning" gör det möjligt att sammanfoga ändringar som gjorts av flera användare i ett enda dokument.

Dessa funktioner är bara toppen av isberget när det gäller kapaciteten i detta program. XML Editor kan ha en ganska stor prislapp men om du planerar att utveckla omfattande XML-projekt kan det vara lätt att värdera priset.

Uppdaterad: 17 mars 2014

▶ Primär filtillägg

.xpr – SyncRO Soft oXygen XML Editor Project

▶ Andra filtillägg används SyncRO Soft oXygen XML Editor 15

Stödda filtyper
.WML Wireless Markup Language File
.XSD XML Schema Definition
.XQ XQuery File
.FO XSL-FO Form
.JSPX XML Java Server Page
.XQM XQuery Module
.XSL XML Style Sheet
.XSLT XSL Transformation File
.XQY XQuery Source File
.VXML VoiceXML File
.XQL XML Query Language File
.XQUERY XQuery Source Code File
.XML XML File
Ytterligare relaterade filformat
.DTD Document Type Definition File
.DITAMAP DITA Topic Map File
.DITA DITA Document
.DITAVAL DITA Conditions File
.NVDL NVDL Script
.RNC RELAX NG Compact Syntax File
.RNG RELAX NG File