Programvara : Smith Micro : Smith Micro StuffIt Deluxe

Smith Micro StuffIt Deluxe

Version
2010
Plattform
Licens Commercial
Kategori Utility

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Stöd för en mängd olika komprimerade filformat
  • StuffIt-destinationer dra och släpp system
  • Filkryptering och lösenordsskydd
  • Integration av arbetsflöde med vanliga program
  • Intuitiva guider för att skapa arkiv
  • Online StuffIt Connect överföringstjänst
  • Automatiserad säkerhetskopiering

StuffIt Deluxe är ett populärt filkomprimerings- och expansionsverktyg utvecklat av Smith Micro. StuffIt Deluxe kan komprimera arkiv i flera filformat, inklusive de inbyggda .SIT och .SITX -format. StuffIt Deluxe erbjuder avancerade funktioner för komprimering av ljud- och bildfiler. JPEG-bilder kan komprimeras upp till trettio procent längre utan att förlora bildkvaliteten. Detta gör det möjligt för användare att minska storleken på bifogade e-postmeddelanden och lagra fler digitala foton på sin dator. StuffIt Deluxe gör det möjligt för användare att lagra mer musik på bärbara mediaspelare genom att komprimera ljudfiler.

Användargränssnittet StuffIt Deluxe innehåller flera metoder för att skapa och expandera arkiv, inklusive den inbyggda arkivguiden, dra och drop-systemet och StuffIt MagicMenu. StuffIt Deluxe låter dig skapa arkiv för olika ändamål, inklusive FTP-överföringar, delade arkiv för bifogade e-postmeddelanden och arkivkryptering för att skydda känslig data. Programvaran tillhandahåller också verktyg för att schemalägga säkerhetskopior, bränna arkiv till skivor och skapa självutdragande arkiv ( .SEA files).

Stuffit Deluxe är ett användbart program för komprimering eller arkivering av filer, till exempel bilder och video. Det är också användbart för att skapa säkerhetskopior och kryptera filer med känslig data. Stuffit Deluxe är dock dyrare än andra komprimeringsverktyg, till exempel WinZip, så du kanske vill prova de alternativen för dina behov.

Uppdaterad: 7 oktober 2014

▶ Primär filtillägg

.sitx – StuffIt X Archive

▶ Andra filtillägg används Smith Micro StuffIt Deluxe 2010

Stödda filtyper
.BIN Macbinary Encoded File
.SEA Self-Extracting Archive
.GTAR GNU Tar Archive
.ARC Compressed File Archive
.PF Private File
.CBZ Comic Book Zip Archive
.GZ Gnu Zipped Archive
.BZ2 Bzip2 Compressed File
.7Z 7-Zip Compressed File
.UU Uuencoded File
.UUE Uuencoded File
.HQX BinHex 4.0 Encoded File
.TGZ Gzipped Tar File
.SIT StuffIt Archive
.CAB Windows Cabinet File
.ZIP Zipped File
.TLZMA LZMA Compressed Tar Archive
.TAR Consolidated Unix File Archive
.RAR WinRAR Compressed Archive
.YENC yEnc File
.MIME Multi-Purpose Internet Mail Extension
.Z Unix Compressed File
.SIDX StuffIt Archive Index File
.LHA LHARC Compressed Archive
.LZH LZH Compressed File
.LZMA LZMA Compressed File
Ytterligare relaterade filformat
.BHX BinHex Encoded File
.BZ Bzip Compressed File
.B64 Base64 MIME-Encoded File
.TIFF Tagged Image File Format
.ARJ ARJ Compressed File Archive
.PSD Adobe Photoshop Document
.GIF Graphical Interchange Format File
.ENC Encoded File
.EFW Renamed Zip or Executable File
.CBT Comic Book TAR File
.Z04 WinZip Fourth Split Zip File
.CBR Comic Book RAR Archive
.CPT Compact Pro Archive
.CB7 Comic Book 7-Zip Archive
.J2K JPEG 2000 Image
.Z02 WinZip Second Split Zip File
.GZI Unix Gzip File
.GZIP Gnu Zipped File
.BMP Bitmap Image File
.B2A Btoa Encoded File
.PIT PackIt Compressed Archive
.001 Split Archive File
.HBX BinHex Encoded File
.HEX BinHex Encoded File
.JGZ Gzipped Javascript File
.MIM Multi-Purpose Internet Mail Message File
.PICT Picture File
.MP3 MP3 Audio File
.MACBIN Macbinary Encoded File
.PDF Portable Document Format File
.PGM Portable Gray Map Image
.JPEG JPEG Image
.PAK PAK (Packed) File
.PBM Portable Bitmap Image
.JPG JPEG Image
.PPM Portable Pixmap Image File
.YNC yEnc Encoded File
.PIZ Zipped File
.R02 WinRAR Split Archive Part 2
.R03 WinRAR Split Archive Part 3
.Z01 WinZip First Split Zip File
.TBZ2 Tar BZip 2 Compressed File
.PACK.GZ Pack200 Compressed Archive
.TZ Zipped Tar Archive
.R21 WinRAR Split Archive Part 21
.TAZ Tar Zipped File
.TG Gzip Compressed Tar Archive
.TBZ Bzip Compressed Tar Archive
.R00 WinRAR Compressed Archive
.TAR.GZ Compressed Tarball File
.BZIP Bzip Compressed Archive
.EXE Windows Executable File
.R01 WinRAR Split Archive Part 1
.R30 WinRAR Split Archive Part 30
.PNG Portable Network Graphic
.Y Amiga Yabba Compressed File
.Z03 WinZip Third Split Zip File
.ZPI Zipped File
.BZIP2 Bzip2 Compressed Archive
.BTOA Binary-to-ASCII Encoded File
.ZI Renamed Zip File
.GNUTAR GNU Tar Archive
.USTAR Uniform Standard Tape Archive Format File
.WAR Java Web Archive