Programvara : Smith Micro : Smith Micro Stuffit Deluxe Mac

Smith Micro Stuffit Deluxe Mac

Version
16
Plattform
Licens Commercial
Kategori Utility

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Komprimera och utöka en mängd olika format, t.ex. SITX, Zip, Tar och RAR
  • Dra och släpp filer till destinationens kakel för snabb komprimering och transport
  • Planera arkiveringstider för att automatiskt skapa säkerhetskopior
  • Öppna StuffIt-funktionerna via Finder med StuffIt MagicMenu

Smith Micro StuffIt Deluxe Mac är ett populärt filkomprimerings- och expansionsverktyg. Den används av både personliga och professionella användare för att säkert dela och lagra foton, video, musik, presentationer och andra stora filer.

StuffIt Deluxe Mac innehåller flera olika verktyg som hjälper dig att komprimera och expandera dina filer. StuffIt Expander-verktyget stöder mer än 30 olika typer av komprimeringsformat, inklusive Zip, Tar och RAR. Det kan också komprimera filer till dess inbyggda .SIT och .SITX format. StuffIt Destinations-verktyget låter dig dra och släppa filer på en destinationskarta där den sedan paketerar filen och skickar den till en förinställd destination, till exempel Google Drive, Dropbox eller Microsoft OneDrive.

Med verktyget StuffIt Archive Manager kan du utföra mer avancerade komprimerings- och expansionsuppgifter, till exempel schemaläggning av en arkiveringstid för automatiska säkerhetskopieringar. Slutligen tillåter StuffIt MagicMenu dig tillgång till StuffIt-funktioner via Finder utan att behöva öppna programmet.

Stuffit Deluxe Mac är ett användbart program för komprimering eller arkivering av filer, till exempel musik, video och foton. Det är också användbart för att skapa säkerhetskopior och kryptera filer med känslig data. Även om det finns andra gratis komprimeringsverktyg, är Smith Micro Stuffit Deluxe Mac en kvalitetslösning.

Uppdaterad: 7 oktober 2014

▶ Primär filtillägg

.sitx – StuffIt X Archive

▶ Andra filtillägg används Smith Micro Stuffit Deluxe Mac 16

Stödda filtyper
.BIN Macbinary Encoded File
.SEA Self-Extracting Archive
.GTAR GNU Tar Archive
.ARC Compressed File Archive
.PF Private File
.CBZ Comic Book Zip Archive
.GZ Gnu Zipped Archive
.BZ2 Bzip2 Compressed File
.7Z 7-Zip Compressed File
.UU Uuencoded File
.UUE Uuencoded File
.HQX BinHex 4.0 Encoded File
.TGZ Gzipped Tar File
.SIT StuffIt Archive
.CAB Windows Cabinet File
.ZIP Zipped File
.TLZMA LZMA Compressed Tar Archive
.TAR Consolidated Unix File Archive
.RAR WinRAR Compressed Archive
.YENC yEnc File
.MIME Multi-Purpose Internet Mail Extension
.Z Unix Compressed File
.SIDX StuffIt Archive Index File
.LHA LHARC Compressed Archive
.LZH LZH Compressed File
.LZMA LZMA Compressed File
Ytterligare relaterade filformat
.BHX BinHex Encoded File
.BZ Bzip Compressed File
.B64 Base64 MIME-Encoded File
.TIFF Tagged Image File Format
.ARJ ARJ Compressed File Archive
.PSD Adobe Photoshop Document
.GIF Graphical Interchange Format File
.ENC Encoded File
.EFW Renamed Zip or Executable File
.CBT Comic Book TAR File
.Z04 WinZip Fourth Split Zip File
.CBR Comic Book RAR Archive
.CPT Compact Pro Archive
.CB7 Comic Book 7-Zip Archive
.J2K JPEG 2000 Image
.Z02 WinZip Second Split Zip File
.GZI Unix Gzip File
.GZIP Gnu Zipped File
.BMP Bitmap Image File
.B2A Btoa Encoded File
.PIT PackIt Compressed Archive
.001 Split Archive File
.HBX BinHex Encoded File
.HEX BinHex Encoded File
.JGZ Gzipped Javascript File
.MIM Multi-Purpose Internet Mail Message File
.PICT Picture File
.MP3 MP3 Audio File
.MACBIN Macbinary Encoded File
.PDF Portable Document Format File
.PGM Portable Gray Map Image
.JPEG JPEG Image
.PAK PAK (Packed) File
.PBM Portable Bitmap Image
.JPG JPEG Image
.PPM Portable Pixmap Image File
.YNC yEnc Encoded File
.PIZ Zipped File
.R02 WinRAR Split Archive Part 2
.R03 WinRAR Split Archive Part 3
.Z01 WinZip First Split Zip File
.TBZ2 Tar BZip 2 Compressed File
.PACK.GZ Pack200 Compressed Archive
.TZ Zipped Tar Archive
.R21 WinRAR Split Archive Part 21
.TAZ Tar Zipped File
.TG Gzip Compressed Tar Archive
.TBZ Bzip Compressed Tar Archive
.R00 WinRAR Compressed Archive
.TAR.GZ Compressed Tarball File
.BZIP Bzip Compressed Archive
.EXE Windows Executable File
.R01 WinRAR Split Archive Part 1
.R30 WinRAR Split Archive Part 30
.PNG Portable Network Graphic
.Y Amiga Yabba Compressed File
.Z03 WinZip Third Split Zip File
.ZPI Zipped File
.BZIP2 Bzip2 Compressed Archive
.BTOA Binary-to-ASCII Encoded File
.ZI Renamed Zip File
.GNUTAR GNU Tar Archive
.USTAR Uniform Standard Tape Archive Format File
.WAR Java Web Archive