Programvara : Microsoft : Microsoft PowerPoint for Mac

Microsoft PowerPoint for Mac

Version
2016
Plattform
Licens Commercial

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Branschstandard, ofta använt presentationsverktyg
  • PowerPoint Online möjliggör presentationsredigering och delning
  • Förinstallerade teman och anpassat mallstöd
  • Inbyggd bildhantering och verktyg för anpassad formteckning
  • Stöd för dynamiska animeringar och andra mediefiler
  • Inbyggda former och diagram för flödesschema

Microsoft PowerPoint för Mac är ett program som används för att skapa presentationer och bildspel. Det är en av flera standardapplikationer, tillsammans med Word for Mac och Excel for Mac, som ingår i Microsoft Office for Mac.

PowerPoint för Mac används ofta i affärs- och utbildningsmiljöer för att presentera information för en publik. Programvaran låter dig skapa bilder som stöder många olika slags innehåll, inklusive text, ritningar, bilder, ljud och video. Programmet ger en mängd olika effekter som kan tillämpas på objekten i en bild, till exempel bildfading, rullningstext och bullet-ljudeffekter. Du kan också använda övergångar, till exempel rippel, rotera och torka, mellan diabilder.

Med programmet kan du direkt redigera bilder i din presentation, du kan justera färgen och mättnaden för, tillämpa filter på och ta bort bakgrunden i dina bilder. Programmet tillåter dig också att snabbt ordna objekt för att skära ner på konstant klick och dra. När du är klar kan du visa presentationen med Presenter View. Med den här funktionen kan du ta anteckningar, repetera, kontrollera timing och integrera inspelad berättelse. PowerPoint for Mac sparar presentationer i formatet Office Open XML (OOXML) .PPTX , medan det fortfarande stödjer det äldre .PPT formatet.

Microsoft PowerPoint för Mac är en branschstandard applikation som används av affärsverksamma, lärare och hemanvändare. Det ger dig verktyg för att skapa och visa företagssiffror, lektioner, bildspel och mycket mer. För Mac-användare som inte vill använda eller lära sig Apples rivaliserande presentationsprogram, är Keynote, Microsoft PowerPoint for Mac, en kvalitetssubstitution.

Uppdaterad: 16 december 2015

▶ Primär filtillägg

.pptx – PowerPoint Open XML Presentation

▶ Andra filtillägg används Microsoft PowerPoint for Mac 2016

Stödda filtyper
.THMX Office 2007 Theme File
.GIF Graphical Interchange Format File
.POT PowerPoint Template
.BMP Bitmap Image File
.PPTM PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation
.POTM PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation Template
.PPS PowerPoint Slide Show
.EFTX Office 2007 Theme Effect File
.PDF Portable Document Format File
.PPAM PowerPoint 2007 Add-In
.PPSX PowerPoint Open XML Slide Show
.JPG JPEG Image
.POTX PowerPoint Open XML Presentation Template
.CRTX Office 2007 Chart Template File
.PPA PowerPoint Add-in
.XPS XML Paper Specification File
.PPT PowerPoint Presentation
.PPTMHTML Microsoft PowerPoint MIME HTML Presentation
.TIF Tagged Image File
.PNG Portable Network Graphic
.PPTHTML PowerPoint HTML Presentation
.PPSM PowerPoint Open XML Macro-Enabled Slide Show
Ytterligare relaterade filformat
.TIFF Tagged Image File Format
.ASF Advanced Systems Format File
.GRA Microsoft Graph File
.AIF Audio Interchange File Format
.VML Vector Markup Language File
.HTM Hypertext Markup Language File
.AVI Audio Video Interleave File
.AIFF Audio Interchange File Format
.HTML Hypertext Markup Language File
.RRT Rhapzode Resource Template
.MID MIDI File
.MHTML MIME HTML File
.MPEG MPEG Movie
.AU Audio File
.MP3 MP3 Audio File
.OLB OLE Object Library
.JPEG JPEG Image
.WAV WAVE Audio File
.PRE Lotus Freelance Graphics File
.MIDI MIDI File
.MPG MPEG Video File
.MHT MHTML Web Archive
.RTF Rich Text Format File
.RELS Open Office XML Relationships File
.VSS Visio Stencil File