Programvara : Microsoft : Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint

Version
2016
Plattform
Licens Commercial

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Branschstandard, ofta använt presentationsverktyg
  • Förinstallerade teman och anpassat mallstöd
  • Inbyggd bildhantering och verktyg för anpassad formteckning
  • Stöd för dynamiska animeringar och andra mediefiler
  • Inbyggda former och diagram för flödesschema

Skärmdump av Microsoft PowerPoint 2016

Huvudfunktioner

Microsoft PowerPoint är ett populärt program för att skapa presentationer och bildspel. Det är en av flera standardapplikationer som ingår i Microsoft Office och används i både affärs- och utbildningsmiljöer.

Med PowerPoint kan du skapa bilder som stöder många olika typer av innehåll, inklusive text, bilder, ritningar, samt rikt innehåll som ljud och video. Individuella objekt i en bild kan visas på en gång eller som en serie händelser. Du kan till exempel välja att visa en punktpunkt i taget istället för att lista alla punkter samtidigt. Flera effekter kan appliceras på objekt i en bild, som att blekna i en bild eller bläddra text över skärmen. Övergångar kan också läggas mellan bilder.

PowerPoint har flera mallmallar som kan användas som bildspelsteman och låter dig också skapa egna mallar för skräddarsydda presentationer. Förutom mallar som ingår i PowerPoint finns tusentals mallar i onlineförvaret som kan användas för att skapa presentationer. PowerPoint-mallar är organiserade med nyckelord och kategorier, vilket hjälper dig att hitta rätt design för din publik. Kategorier inkluderar Business, Kalendrar, Diagram och Diagram, Utbildning och andra. Nyare versioner av PowerPoint-spara presentationer i formatet Office Open XML (OOXML) .PPTX , medan äldre versioner använder det proprietära .PPT formatet.

Microsoft PowerPoint är en branschstandard applikation som används av affärsverksamma, lärare och hemanvändare. Det ger dig verktyg för att skapa och visa företagssiffror, lektioner, bildspel och mycket mer. Om du använder något av Microsoft Office-program bör du försöka Microsoft PowerPoint för nästa presentation.

Uppdaterad: 18 september 2017

▶ Primär filtillägg

.pptx – PowerPoint Open XML Presentation

▶ Andra filtillägg används Microsoft PowerPoint 2016

Stödda filtyper
.THMX Office 2007 Theme File
.GIF Graphical Interchange Format File
.EMF Enhanced Windows Metafile
.POT PowerPoint Template
.BMP Bitmap Image File
.PPTM PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation
.POTM PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation Template
.PPS PowerPoint Slide Show
.EFTX Office 2007 Theme Effect File
.PDF Portable Document Format File
.PPAM PowerPoint 2007 Add-In
.PPSX PowerPoint Open XML Slide Show
.JPG JPEG Image
.POTX PowerPoint Open XML Presentation Template
.CRTX Office 2007 Chart Template File
.PPA PowerPoint Add-in
.XPS XML Paper Specification File
.PPT PowerPoint Presentation
.PPTMHTML Microsoft PowerPoint MIME HTML Presentation
.TIF Tagged Image File
.PNG Portable Network Graphic
.PPTHTML PowerPoint HTML Presentation
.PPSM PowerPoint Open XML Macro-Enabled Slide Show
Ytterligare relaterade filformat
.TIFF Tagged Image File Format
.ASF Advanced Systems Format File
.EXD Control Information Cache File
.GRA Microsoft Graph File
.AIF Audio Interchange File Format
.VML Vector Markup Language File
.DICPROOF Microsoft Dictionary Proofing File
.HTM Hypertext Markup Language File
.AVI Audio Video Interleave File
.AIFF Audio Interchange File Format
.HTML Hypertext Markup Language File
.AW Answer Wizard File
.RRT Rhapzode Resource Template
.MID MIDI File
.MHTML MIME HTML File
.MPEG MPEG Movie
.AU Audio File
.MP3 MP3 Audio File
.OLB OLE Object Library
.JPEG JPEG Image
.WAV WAVE Audio File
.WMV Windows Media Video File
.PRE Lotus Freelance Graphics File
.MIDI MIDI File
.MPG MPEG Video File
.MHT MHTML Web Archive
.RTF Rich Text Format File
.RELS Open Office XML Relationships File
.VSS Visio Stencil File
.WMF Windows Metafile
.WMA Windows Media Audio File