Programvara : Nuance : Nuance OmniPage

Nuance OmniPage

Version
18
Plattform
Licens Commercial

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Noggrann optisk teckenigenkänning (OCR) -teknologi
  • Erkänner sidlayout och formatering
  • Identifierar automatiskt och känner igen språk, inklusive asiatiska språk
  • Stödjer import och export av flera olika filtyper
  • Innehåller en arbetsflödesassistent för att förenkla komplexa uppgifter
  • Stödjer parallell behandling med flera kärnor för snabbare dokumentskanning

OmniPage är ett dokument skanningsprogram som används för att konvertera utskrivna dokument till elektroniska filer. Skannade dokument kan exporteras till flera olika filformat, inklusive Microsoft Office, Corel WordPerfect, Adobe Acrobat och Amazon Kindle-format. OmniPage kan också användas för att konvertera icke-redigerbara filer, till exempel slutna PDF-filer, till redigerbara dokument.

Nuans egenutvecklade OCR-teknik ger korrekt identifiering av skannad dokumenttext. OmniPage kan till exempel matcha texttecken från över 120 språk med över 99% precision. Programmet matchar karaktärsegenskaper, till exempel teckensnitt, storlek, stil (t.ex. fet eller kursiv) och bakgrundsfärgen för dokumentet. Användare kan också importera digitala foton tagna av pappersdokument och översätta dem korrekt till redigerbara dokument. När dina dokument har skannats och konverterats kan du göra justeringar för dem innan de exporteras.

OmniPage stöder ett brett utbud av inmatnings- och utdatafilformat inklusive:

OmniPage används främst i professionella kontorsmiljöer, eftersom det hjälper professionella att spara tid och pengar genom att konvertera fysiska dokument till elektroniska kopior. Det är också ett användbart program för hemanvändare som har en stor mängd pappersdokument som de snabbt vill digitalisera för elektronisk lagring och snabb åtkomst. Om du letar efter ett enkelt sätt att överföra dina papperskvitton och andra dokument är OmniPage en bra lösning.

Uppdaterad: 13 april 2014

▶ Primär filtillägg

.opd – OmniPage Document

▶ Andra filtillägg används Nuance OmniPage 18

Stödda filtyper
.MAX OmniPage Scanned Document
.MAX PaperPort Scanned Document
.EPUB Open eBook File
.GIF Graphical Interchange Format File
.PCX Paintbrush Bitmap Image File
.XLSX Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
.DOC Microsoft Word Document
.BMP Bitmap Image File
.JB2 JBIG2 Image
.JP2 JPEG 2000 Core Image File
.PDF Portable Document Format File
.JPG JPEG Image
.WPD WordPerfect Document
.CSV Comma Separated Values File
.PPTX PowerPoint Open XML Presentation
.DOCX Microsoft Word Open XML Document
.XPS XML Paper Specification File
.PPT PowerPoint Presentation
.XSN InfoPath Form Template File
.RTF Rich Text Format File
.UD OmniPage User Dictionary
.XWF OmniPage Workflow File
.TIF Tagged Image File
.AZW Amazon Kindle eBook File
.XLS Excel Spreadsheet
Ytterligare relaterade filformat
.TIFF Tagged Image File Format
.OPF Open Packaging Format File
.TXT Plain Text File
.DCX Zsoft Multi-Page Paintbrush File
.HTML Hypertext Markup Language File
.JPE JPEG Image
.JPF JPEG 2000 Image
.JPX JPEG 2000 Image File
.OCR FAXGrapper Fax Text File
.JPEG JPEG Image
.NCX EPUB Navigation Control XML File
.XML XML File
.XIF ScanSoft Pagis File